De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Nobian: nieuwe cao

16 januari 2024

Vorige week hebben wij in een 4-tal informatiebijeenkomsten het onderhandelingsresultaat van 13 december 2023 nader toegelicht. Een resultaat waarbij het gaat om het totaalpakket, dus ook een sociaal plan, een RVU (bedrijfs-AOW) en een nieuwe cao.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wij denken dat we door het pakket aan afspraken de inflatieachterstand van de afgelopen cao in belangrijke mate hebben kunnen compenseren. De gecombineerde afspraken rondom het loon, een nominale en een procentuele verhoging, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. De lagere loonschalen ontvangen daardoor een hogere loonsverhoging dan de hogere loonschalen; een effect waartegen wij deze keer, gezien de hoge inflatiecijfers, geen principieel bezwaar tegen hebben gemaakt.

In één van de bijeenkomsten ontstond verwarring over het effect van een loonsverhoging met een bedrag voor de werknemers die op een lagere RSP zitten dan de 100% schaal. In de tabel kun je zien dat iedereen, ongeacht zijn/haar salarispositie de afgesproken verhoging van € 2.000,- op jaarbasis ontvangt (dit geldt uiteraard ook voor de € 1.000,-).

Stemmen

Wij dringen erop aan dat de leden hun stem uitbrengen, ongeacht of zij voor of tegen zijn. Stemmen kan tot en met 23 januari 2024. Op 25 januari zullen wij de uitkomst bekend maken. Zolang de vakbonden de uitkomst nog niet bekend hebben gemaakt, is er nog geen sprake van een cao en zal de loonsverhoging nog niet betaald worden.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Voor degene die het resultaat niet meer paraat hebben, klik hier. Heb je de rekensheet niet meer paraat, klik dan hier.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Jan Admiraal via jan.admiraal@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2048. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid