De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metalektro: Update cao-onderhandelingen

29 maart 2024

Op dinsdag 26 maart 2024 kwamen de onderhandelaarsdelegaties opnieuw samen om verder te praten over een nieuwe cao Metalektro. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Proces

Deze tweede onderhandelingsdag stond in het teken van het verder analyseren van de ingediende voorstellen. We hebben verdiepende vragen aan de werkgeversdelegatie gesteld om te achterhalen wat de werkgevers precies bedoelen en de gedachtegang achter hun voorstellen. Dit proces helpt om een helder beeld te krijgen van elkaars voorstellen en om de daadwerkelijke onderhandelingen te kunnen starten. Nog niet op alle onderwerpen is dat duidelijk geworden, maar we hebben goede vorderingen gemaakt.

Salarisgrens hoger personeel cao

Een belangrijk punt voor De Unie, is het voorstel van de werkgevers om individuele werkgevers de mogelijkheid te bieden om de inkomensgrens (artikel 3.2.1 HP-cao) op ondernemingsniveau aan te kunnen passen. De pijn zit vooral in het voorstel dat gaat om de grens naar beneden bij te stellen. Dit in tegenstelling tot het voorstel van De Unie om de grens helemaal af te schaffen. De werkgeversdelegatie heeft aangegeven dat de betrokken medewerkers kunnen aangeven of ze dit willen. De werkgevers definiëren de betrokken medewerkers als medewerkers die boven de verlaagde inkomensgrens zouden komen te zitten of al boven de huidige grens van € 117.700 zitten.

Voor De Unie is het nog erg belangrijk om precies te achterhalen waar de achtergronden zijn bij dit voorstel van werkgevers. Welke behoefte hebben zij? Welk probleem wordt hiermee opgelost? De Unie heeft niet het idee dat er problemen mee opgelost worden, maar dat er slechts problemen bij komen.

Loonvraag

De werkgeversdelegatie heeft toegelicht bezorgt te zijn over de inflatiecijfers/ loonvraag en vreest dat de kosten van de inflatie/indexatie eenzijdig bij de werkgevers terechtkomen. De werkgeversdelegatie was daarom erg benieuwd hoe De Unie aan zijn loonvraag komt.

De Unie hanteert een rekensom voor het vaststellen van de loonvraag gebaseerd op de cijfers van het CPB (MEV-cijfers september 2023 en CEP-cijfers februari 2024), waarbij De Unie uitgaat van het koopkrachtcijfer (en niet de inflatie). Deze koopkrachtcijfers zijn inclusief eventuele overheidsmaatregelen. Daarmee komt de rekening dus niet eenzijdig bij werkgevers te liggen, maar betalen we allemaal mee omdat de overheid ook maatregelen neemt om de koopkracht van werknemers te ondersteunen. Deze benadering is gericht op het waarborgen van een evenwichtige uitkomst voor zowel werkgevers als werknemers.

Hulpkracht

De werkgeversdelegatie heeft voorgesteld om aparte afspraken te maken voor hulpkrachten. Hulpkrachten is in de cao een nieuwe term, waardoor De Unie erg benieuwd was naar de definitie van hulpkrachten. De werkgeversdelegatie heeft aangegeven dat hulpkrachten medewerkers zijn die niet onder directe leiding staan van een medewerker en een soort van vakantiekracht zijn. Ze willen de werkgevers de mogelijkheid bieden om ze wat makkelijker in te kunnen zetten, zonder deze gelijk conform het salarishuis te betalen.

De Unie zal de volgende onderhandelingsdag aangrijpen om een concreet voorstel van werkgevers te krijgen. Nogmaals herhalen wat de werkgeversdelegatie hiermee wil bereiken.

Het volgende overleg

Op vrijdag 12 april 2024 gaan we verder met elkaar in gesprek. Het overleg zal dan op de inhoud ingaan. We zullen dan ook het gesprek voeren over wat we van de voorstellen vinden. De insteek van De Unie is dat we vooral de thema’s en de voorstellen moeten aanpakken waar we elkaar makkelijk kunnen vinden, zodat we eerst al een lijst met voorstellen hebben waar we als gezamenlijke partijen het over eens zijn. Daarna kunnen we dan doorpraten over de zaken waar we het vooralsnog niet over eens zijn.

Contact

Heb je een vraag of opmerking, dan kun je mailen naar metaal@unie.nl. Wil je graag één van de onderhandelaars spreken dan kun je bellen naar Wicher van der Hoef op nummer 06-5252 2023 of met Gertjan Tommel op nummer 06-5252 2034.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid