De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: Uitslag salarisenquête De Unie

27 oktober 2022

Het belangrijkste onderwerp van deze cao-onderhandelingen is de structurele salarisverhoging. De hoge inflatie, stijgende kosten van levensonderhoud en hoge energiekosten maken het noodzakelijk een forse structurele salarisverhoging te vragen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Salarisenquête

De Unie heeft in een enquête de leden gevraagd zich uit te spreken over de structurele salarisverhoging. De uitslag van deze enquête geeft richting bij de cao-onderhandelingen. De vragen zijn als volgt beantwoord:

 1. a In hoeverre vind je dat prijsstijgingen gecompenseerd moeten worden door
  collectieve (cao) loonstijgingen?
 • De grootste groep (47,5%) vindt dat de prijsstijgingen (meer dan) volledig moeten worden gecompenseerd;
 • Circa 14% geeft aan dat de werknemers en werkgevers de kosten gelijkelijk moeten dragen;
 • 39% vindt dat de werkgevers de prijsstijgingen voor meer dan 50%, maar niet volledig hoeven te compenseren.
 1. b Welke collectieve loonsverhoging (op jaarbasis) vind je voor jouw organisatie /
  branche reëel?
 • De grootste groep (circa 39%) mikt op een structurele salarisverhoging van 7 tot 8%;
 • 16% vindt een lager percentage realistisch;
 • 29% vindt juist een hoger percentage realistisch;
 • Een redelijke grote groep van 16% noemt geen percentage.
 1. c Hoe moeten cao loonstijgingen wat jou betreft plaatsvinden?
 • 47,50% van de respondenten geeft aan dat de cao loonstijging in procenten moet worden betaald;
 • 50% wil de loonstijging gedeeltelijk in centen uitbetaald hebben.

De leden van De Unie zijn over dit onderwerp dus echt verdeeld.

De conclusie is dat de leden De Unie enige ruimte geven om te onderhandelen over de hoogte van de structurele salarisverhoging.

Financiële componenten

Naast de structurele salarisverhoging onderhandelt De Unie natuurlijk ook over de vergoeding voor thuiswerken, reiskostenvergoeding of een eenmalige uitkering. Ook deze arbeidsvoorwaarden kunnen er aan bijdragen dat je financieel iets meer ruimte krijgt.

Medewerkers die een salaris hebben hoger dan het maximum van de salarisschaal profiteren vaak niet van een collectieve salarisverhoging. Nu de inflatie zo hoog is moet deze groep medewerkers niet vergeten worden. Dat kan een van de redenen zijn waarom zoveel leden aangeven het belangrijk te vinden dat een deel van de salarisverhoging in centen wordt uitbetaald.

Over dit onderwerp zou ik, belangenbehartiger Inge de Vries, graag meer input van de leden ontvangen.

Cao-overleg 26 oktober

Op 26 oktober 2022 zijn cao-onderhandelingen gehouden. Vakorganisaties en werkgevers hebben onderzocht op welke onderwerpen zij overeenstemming kunnen bereiken, welke voorstellen uit onze brieven doorgeschoven zullen moeten worden naar een volgende cao. Het belangrijkste is natuurlijk om te onderzoeken hoe wij overeenstemming kunnen bereiken over de structurele salarisverhoging. Op dit onderwerp zitten vakorganisaties enerzijds en werkgevers anderzijds ver uit elkaar.

Omdat partijen aan het eind van de dag nog niet voldoende uitgewisseld hadden, hebben we een extra vergadering afgesproken op 3 november 2022. Op deze dag willen we de eerste ronde van de onderhandelingen afronden. Afgesproken is om na 3 november te communiceren over de voortgang van de onderhandelingen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid