De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ABN AMRO: leden stemmen in vergoeding werktijden CC&OPS

04 maart 2024

De bank, vakbonden en Our Next Move hebben op 12 februari 2024 afspraken gemaakt over het vanaf 1 mei 2022 compenseren van extra werktijd, die binnen Customer Care & Operations is gemoeid met het opstarten van de systemen en het afronden van telefoongesprekken en chats met klanten in de wachtrij nadat het werkrooster is geëindigd. Deze afspraken maken onderdeel uit van de ABN AMRO arbeidsvoorwaarden cao met looptijd 1 juli 2022 tot 1 juli 2024. We hebben dit aan de leden ter stemming voorgelegd. De leden hebben met een grote meerderheid ingestemd. Hierna een korte samenvatting van de afspraken. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Tijd-voor-tijdregeling

Je werktijd begint bij de aanvang van je dienst; je bent niet verplicht om eerder te starten met je werk. In de praktijk gebeurt het wel dat mensen eerder starten om bijvoorbeeld de systemen op te starten, ook al hoeft dat niet. Dat is officieel geen werktijd. Daarnaast kan er bij het einde van je werktijd nog een wachtrij bestaan, waardoor je dan niet op de eigenlijke eindtijd kunt stoppen. De bank en de bonden hebben afgesproken dat je dan je extra verlofuren krijgt om deze gewerkte tijd buiten je werkrooster te compenseren.

Eenmalig compensatie van 1 mei 2022 tot 1 januari 2024

De bonden en de bank hebben teruggekeken tot 1 mei 2022, de datum waarop de huidige openingstijden van Customer Care zijn ingegaan. Eventuele extra werktijd voor 1 mei 2022 wordt niet gecompenseerd. Voor de periode van 1 mei 2022 tot 1 januari 2024 krijg je met terugwerkende kracht eenmalig 32 uur extra verlofuren (naar rato van je arbeidsduur (uitgaande van 36 uur per week) en lengte dienstverband).

Compensatie vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 krijg je 20 extra verlofuren per jaar (naar rato van je arbeidsduur (uitgaande van 36 uur per week) en lengte dienstverband). Je kunt dit verlofsaldo niet laten uitbetalen. Dit verlofsaldo komt te vervallen bij uitdiensttreding of een overstap naar een functie buiten Customer Care & Operations.

Voor wie?

De gemaakte afspraken gelden voor iedereen die vanaf 1 mei 2022 in roosters werkzaam was op het gebied van telefonie, chat en webcare binnen Customer Care & Operations. Dus ook voor uitzendkrachten. Medewerkers en uitzendkrachten die vanaf 12 februari 2024 niet meer bij de bank werkzaam zijn, kunnen het extra verlofsaldo niet opnemen en krijgen dat daarom uitbetaald.

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kun je mailen naar Harma.Pethke@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid