De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: De leden brengen hun stem uit over het onderhandelaarsresultaat

10 maart 2023

De Unie vraagt de leden of een nieuwe UWV-cao tot stand mag komen op basis van het onderhandelaarsresultaat dat op dinsdag 28 februari 2023 is bereikt. Er komen veel vragen over de inhoud van het onderhandelaarsresultaat en over de stemprocedure. Daarom ontvang je deze toelichting en hieronder opnieuw het stemformulier.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Stemmen

Wij vragen de leden (met Compleet of extra lidmaatschap) om te stemmen. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om online stemmen. Dit kan tot en met vrijdag 17 maart 2023. Je stem is geheim. De Unie publiceert de eindstand van de stemming op of kort na 20 maart 2023. Wil je het onderhandelaarsresultaat nog eens nalezen? Dat kan dat hier.

Verslag ledenvergadering

Op dinsdag 7 maart heeft De Unie een informatieve ledenvergadering georganiseerd. In deze ledenvergadering is een korte toelichting gegeven op het onderhandelaarsresultaat. Er was ruimte om vragen te stellen en er is gediscussieerd over verschillende controversiële onderwerpen. Verschillende leden gaven aan dat ze het prettig vonden om via een online vergadering de dialoog te kunnen voeren. Zij hadden tijdens de onderhandelingen ook graag deze inspraakmogelijkheid gehad. Afgesproken is om voor de volgende cao-onderhandelingen te proberen een ledenvergadering te houden voorafgaand aan het overleg om de leden goed te kunnen horen.

De belangrijkste discussiepunten waren:

  1. Nominaal tegenover procentuele salarisverhoging;
  2. Looptijd;
  3. Stijging salarissen in vergelijking met de inflatie;
  4. Kan één vakorganisatie alleen een cao afsluiten met UWV of moeten de leden van alle vakorganisaties instemmen.

 

1. Nominaal tegenover procentuele salarisverhoging

In het onderhandelaarsresultaat is een verhoging van de salarissen aangeboden van:

  • 6,5% per 1 januari 2023;
  • 2,5% per 1 december 2023.

Bij de verschillende cao’s die de laatste zijn die in de overheidssfeer zijn afgesloten, is ervoor gekozen de salarissen gedeeltelijk nominaal (in euro’s) te laten stijgen. Met deze systematiek worden de lagere inkomens bevoordeeld ten opzichte van de hogere inkomens. Bij de cao-onderhandelingen met UWV is hier uiteindelijk niet voor gekozen.

Verschillende leden in de ledenvergadering gaven aan dat zij liever een resultaat hadden gezien met in ieder geval een gedeeltelijk nominale verhoging. Ik heb in de ledenvergadering uitgelegd dat een gedeeltelijk nominale salarisverhoging besproken en doorgerekend is tijdens de cao-onderhandelingen. Het is een gezamenlijk besluit van alle vier de vakorganisaties geweest om het onderhandelaarsresultaat af te spreken zoals dit nu voorligt.

2. Looptijd

Er is stilgestaan bij de keuze voor een looptijd van 16 maanden. Verschillende leden hadden liever een cao met een looptijd van 12 maanden, zoals De Unie ook steeds heeft ingezet bij de onderhandelingen. Ik heb uitgelegd dat UWV bij een looptijd van 12 maanden niet verder wilde gaan dan een salarisstijging van 6%. Voor een hogere salarisstijging was verlenging van de looptijd nodig. Vakorganisaties hebben UWV wel gewaarschuwd dat als dit onderhandelaarsresultaat wordt aangenomen, er wel een hypotheek komt te liggen op de cao die moet ingaan op 1 mei 2024. In deze cao willen vakorganisaties dan de inflatie over 2023 repareren. En vakorganisaties willen dan ook het koopkrachtverlies dat de medewerkers over 2022 hebben geleden repareren. UWV heeft dit voor kennisgeving aangenomen maar geen toezegging gedaan.

3. Stijging salarissen in vergelijking met de inflatie

De inflatie over het jaar 2022 was 10%. Doelstelling van De Unie was om een salarisstijging van 10% overeen te komen. Een dergelijke afspraak zou het koopkrachtverlies van de UWV-medewerkers compenseren (gemiddeld). Dit is niet gelukt. De salarisverhoging die nu in het onderhandelaarsresultaat wordt aangeboden is lager dan de 10% die nodig is voor koopkrachtbehoud.

4. Cao-recht

Juridisch kan een cao worden afgesloten tussen een werkgever en één vakorganisatie. Of UWV dit ook wil is natuurlijk de vraag. UWV heeft geen belang bij een cao waar geen of onvoldoende draagvlak voor is. Vakorganisaties hebben afgesproken dat we elkaar op maandag 20 maart eerst spreken voordat ieder de uitslag openbaar maakt. Als dit onderhandelaarsresultaat door de leden van alle vakorganisaties wordt afgewezen, dan is het huidige voorstel van tafel en beginnen de onderhandelingen opnieuw.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl Leden die vragen hebben over het voorliggende onderhandelaarsresultaat krijgen in ieder geval antwoord vóór 17 maart 2023.

Heb je je stem al uitgebracht? Dank je wel, je hoeft uiteraard niet een tweede keer te stemmen. Heb je nog niet gestemd? Dan kan dit nog tot en met vrijdag 17 maart 2023.

Gerelateerde berichten

UWV: Pensioenregeling

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

UWV: Verslag diverse overleggen

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

Word gratis lid