De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Tank- en Wasbedrijven: principeakkoord nieuwe cao

01 december 2023

Op vrijdag 1 december 2023 hebben De Unie en haar collegabonden een principeakkoord bereikt met de werkgeversverenigingen BETA en BOVAG. Tijdens de onderhandelingen hebben de werkgevers goede wil getoond om samen met de vakbonden tot een akkoord te komen. De problemen in de branche, met betrekking tot personeelstekort en werkdruk, worden ook door hen onderkent. Met betrekking tot loon gaat het om een structurele loonsverhoging (in twee delen) van “centen” in plaats van procenten. Dat betekent dat de werknemers in de laagste loonschalen er relatief iets meer op vooruit gaan dan werknemers in hogere loonschalen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Hoofdpunten

De cao heeft een looptijd van 15 maanden, te weten vanaf 01-01-2024 t/m 31-03-2025.

De volgende afspraken zijn gemaakt over de loonontwikkeling

  • Op 1 januari 2024 worden de feitelijke salarissen en de salaristabellen structureel verhoogd met € 185,- bruto per maand. Voor een parttimer wordt dit bedrag berekend naar rato van de arbeidsomvang.
  • Op 1 december 2024 worden de feitelijke salarissen en de salaristabellen structureel verhoogd met € 65,- bruto per maand. Voor een parttimer wordt dit bedrag berekend naar rato van de arbeidsomvang. Gemiddeld genomen gaat het hier om een loonsverhoging van 10 procent in 2024.
  • Jeugdschalen gaan fors omhoog, 15 t/m 19-jarigen kunnen zelfs uitzien naar een loonstijging van 34 tot 46%.

Andere hoofdpunten

  • Het nachtvenster in de cao wordt verruimd met één uur. Het nieuwe venster duurt van 23.00 uur – 06.00 uur. Voor de uren binnen dit venster geldt de nachttoeslag. De nachttoeslag wordt bovendien verhoogd van 25% naar 30%.
  • Werknemers die meeruren maken mogen zelf kiezen of deze uren worden uitbetaald of gecompenseerd in tijd. Werkgever en werknemer maken samen afspraken over de wijze waarop zij dit vormgeven in de praktijk. Kiest de werknemer voor compensatie in tijd dan worden deze uren in overleg met werkgever opgenomen.
  • De huidige afspraken van het generatiepact worden uitgebreid: een variant van 70% arbeidsduur, 85% loon en 100% pensioenopbouw wordt onder voorwaarden mogelijk. De overige regels uit het reglement en de spelregels zoals vastgelegd in de bijlage van de cao blijven van toepassing.

Het volledige principeakkoord kun je hier lezen.

Stemmen

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over dit principeakkoord. Dit kan tot en met zondag 17 december 2023.

In de week van 18 december 2023 informeren wij over de uitslag van de stemming.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen of wil je jouw cao-wensen doorgeven? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of op 06-5252 2073.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid