De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

AkzoNobel: Cao-eindbod

01 februari 2024

Op dinsdag  30 januari 2024 hebben we voor de zesde keer met de directie om tafel gezeten om te onderhandelen over de verlenging van jouw cao. Zoals we de leden vorige week al lieten weten, hebben we wat druk op de ketel gezet door het bedrijf te laten weten dat dit wat ons betreft de laatste onderhandelmogelijkheid was. Dat heeft ten dele gewerkt, maar niet helemaal.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

We hebben AkzoNobel aangegeven waar wat ons betreft het minimum ligt voor een onderhandelingsresultaat. Doordat dit minimum wat AkzoNobel betreft niet haalbaar is, heeft men uiteindelijk een eindbod neergelegd dat we aan de leden voorleggen. Daarnaast heeft men in het eindbod een aantal vervelende verslechteringen geperst, die wat ons betreft nooit in een resultaat terecht waren gekomen. Het is nu aan de leden om te bepalen of zij hiermee kunnen leven of niet. Er valt in ieder geval met het bedrijf verder niet te onderhandelen over een verbetering van wat er nu op tafel ligt. Het eindbod kun je hier teruglezen.

We nemen je mee met de highlights van het eindbod:

Loon

AkzoNobel biedt verschillende medewerkers verschillende loonsverhogingen. Een verhoging van 9,1% met ingang van 1 januari 2024 is er voor cao-medewerkers in de salarisgroepen G2-G9 van cao AkzoNobel Coatings en cao AkzoNobel Nederland. Voor medewerkers in de cao AkzoNobel Nederland Hoger Personeel gaat het om een collectieve loonsverhoging van 7% met ingang van 1 januari 2024.

We wijzen er met nadruk op dat dit de loonsverhogingen zijn zoals die voor iedereen zouden gelden. Verrekening met te verkopen dagen voor de MM collega’s, ouderschapsverlof en reiskostenvergoeding maken hier geen onderdeel van uit en horen dat ook niet te doen, ondanks wat de werkgever hierover ook beweert.

Overigens zijn wij er bepaald geen voorstander van om verschillende verhogingen aan verschillende collega’s toe te kennen: het verdeelt jullie als collectief. Met het huidig bod komen de G-schalen er nu misschien beter uit dan de MM’ers, doordat zij met dit bod slechts 2% koopkrachtsverlies oplopen tegen de MM-eren 4%. Maar de volgende keer is dat weer omgekeerd. Het lijkt erop dat jouw directie inspeelt op deze verdeling.

Verkoop verlofdagen

We hebben ons met hand en tand verzet tegen de gedwongen verkoop van verlofdagen. Ook dat is ten dele gelukt. Voor iedereen, behalve de collega’s in de MM-schalen, is die verkoop van de baan. Voor de collega’s in de MM-schalen vraagt het bedrijf de vakbond nu om aan te geven of de inmiddels beruchte 5 dagen op collectieve basis verkocht kunnen worden of dat alles bij het oude blijft. We zullen tijdens de ledenvergaderingen deze collega’s apart op dit onderwerp bevragen. De details lees je in het eindbod.

Reiskosten

AkzoNobel verdubbelt ongeveer de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Daarmee komt deze vergoeding ongeveer op niveau met wat fiscaal onbelast is toegestaan en eindelijk in lijn met wat gangbaar is in de markt. Zie het eindbod voor de details.

Aanvulling betaald ouderschapsverlof

AkzoNobel zegt toe over maximaal 9 weken het betaald ouderschapsverlof aan te zullen vullen tot 100% van het salaris in het eerste jaar.

Doorbetaling bij ziekte

Haaks op wat er tijdens de afgelopen 5 onderhandelsessies hierover is besproken, zet AkzoNobel de bijl in de doorbetaling bij ziekte in de eerste twee jaar. Al vanaf de 7e maand wordt dit afgebouwd naar 90% en in het tweede ziektejaar wordt dit teruggebracht naar 80%. Met de toezegging dat bij goed gedrag van de zieke deze wijziging ongedaan gemaakt wordt, draait het bedrijf de huidige situatie volledig in je nadeel om.

Wekelijkse werktijd

AkzoNobel past de afspraken rond de wekelijkse werktijd uit 2007 eenzijdig op zo’n manier aan, dat het mogelijk wordt dat die werktijd opgerekt wordt tot 48 uur in een periode van 16 aaneengesloten weken. Linksom of rechtsom wordt er daarmee verruiming van jouw productiviteit doorheen geperst. De meeste verslechteringsvoorstellen zijn teruggenomen door het bedrijf, maar deze mogelijkheid wil men persé achter de hand hebben.

Omstandighedentoeslag

Deze toeslag komt te vervallen voor iedereen die per 1 januari 2024 niet in dienst was.

80/90/100-regeling

De medewerkers zijn bekend met de vaak schimmige regels rond de 80/90/100-regeling. AkzoNobel zegt toe dat het hier transparanter in wil opereren, maar bij de manier waarop het die intentie aan het papier toevertrouwt, kun je nogal wat vraagtekens zetten. Het is de vraag of er op deze manier iets aan de praktijk zal veranderen.

Overig

Aanpassing van de regels bij promotie en jaarlijkse salarisherziening per 1 januari 2025 en een aanpassing aan de wet op het onderwerp nevenwerkzaamheden completeren het rijtje. Overigens ontbreken er ook nogal wat zaken die wél besproken zijn op het gebied van de fiscale facilitering van de vakbondscontributie en de werkgeversbijdrage. Daarnaar wordt nog navraag gedaan.

Concluderend

Al met al ligt er een loonbod dat voor sommige collega’s niet tegen zal vallen en voor andere collega’s een koopkrachtsverlies van circa 4% inhoudt, gecombineerd met een aantal niet te negeren verslechteringen. Als onderhandelingsdelegatie vonden we het verschil tussen de G en MM schalen in ieder geval onuitlegbaar groot en is het gat met de 10% waarmee de leden ons op pad hebben gestuurd simpelweg te fors. Wat dat betekent voor de totstandkoming van de cao, gaan we met jou bespreken op ledenvergaderingen die volgende week zullen plaatsvinden. We zijn benieuwd naar wat jij van het gebodene vindt. We zeggen het voor de volledigheid nog maar een keertje: over wat nu op tafel ligt, valt met het bedrijf niet te onderhandelen. Het is een eindbod. Daarom is het belangrijk dat je volgende week aanwezig bent op één van de genoemde bijeenkomsten en dat je daar je mening geeft.

Voor de ander vakorganisaties geldt dat fysieke aanwezigheid belangrijk is, omdat wanneer blijkt dat het eindbod voor een meerderheid niet acceptabel is, de bijeenkomst een driekwart-karakter krijgt en ter plekke gestemd zal worden over eventuele actiebereidheid. Maar zover is het nog niet. We voeren graag met jou het gesprek over de voors en tegens van wat nu op tafel ligt.

Omdat de ervaring uitwijst dat niet alle leden van De Unie op de gezamenlijke ledenvergaderingen fysiek aanwezig kunnen zijn, organiseert De Unie voor de leden nog een additionele MS Teams op 8 februari 2024 om 19.30 uur. De leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Bij De Unie stemmen we schriftelijk. De leden van De Unie ontvangen rond 8 februari een nieuwsbrief met het verzoek je stem uit te brengen over het cao-eindbod van AkzoNobel.

De fysieke ledenvergaderingen vinden plaats op de volgende locaties en tijdstippen:

Datum                         Locatie             Tijdstip                    Ruimte

Maandag 5 februari    Wapenveld        13.30 uur                   Conference Room
Dinsdag 6 februari      Ammerzoden    11.00 uur                   Polycell ruimte
Dinsdag 6 februari      Groot-Ammers  13.30 uur
Donderdag 8 februari  Sassenheim      10.30 & 14.00 uur   Potmolen

Uitsluitend leden of collega’s die zich ter plekke inschrijven als lid bij één van de drie bonden zijn welkom.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Jan Admiraal via jan.admiraal@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2048. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

AkzoNobel: Cao-eindbod

Op dit moment worden er gezamenlijke ledenvergaderingen gehouden om het cao-eindbod van AkzoNobel te bespreken en te peilen wat de…

Word gratis lid