De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: cao-overleg

31 oktober 2022

Op donderdag 27 oktober 2022 hebben we een start gemaakt met het cao-overleg. In het eerste overleg hebben alle partijen toegelicht wat ze met deze cao-onderhandelingen wil bereiken. De Unie heeft voor deze onderhandelingen de nadruk gelegd op de collectieve salarisverhogingen en onkostenvergoedingen (reiskostenvergoeding ander vervoer).

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wat wil UWV?

De voorstellenbrief van UWV bevat weinig concrete voorstellen. UWV geeft een visie voor het werkgeverschap en zegt de voorstellen van vakorganisaties langs deze lijnen te beoordelen. Opvallend is dat UWV geen voorstel doet voor de structurele salarisverhoging. UWV verwijst naar de rijksbegroting 2023, in deze begroting is de financiële ruimte voor UWV vastgesteld. Dit komt niet in de buurt van de inflatiecorrectie die wij vragen.

Functiewaardering

Wij hebben ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor functiewaardering. We doen dit aan de hand van de casus van de re-integratieadviseurs, maar er zijn meer functies bij UWV waarvan de functiebeschrijving aantoonbaar niet meer actueel is. UWV gaf aan de problematiek die wij inbrengen te herkennen. UWV stuurt aan op een algemene aanpak in de vorm van modernisering van het functiewaarderingssysteem. Wat ons betreft is dit niet de juiste route, wij willen in ieder geval de door ons ingebrachte problematiek oplossen. Dit kan naast een studieafspraak over modernisering.

Pensioen

In de voorstellenbrief hebben we onze zorg gedeeld over de pensioenstudie. Het wetgevingstraject is met tenminste zes maanden uitgesteld, tot 1 juli 2023. De planning van de stuurgroep pensioenstudie vraagt van partijen richtinggevende besluiten voor het eind van 2022. Hierdoor wordt het risico reëel dat er besluiten moeten worden genomen voordat alle relevante informatie bekend is. Wij vinden dit geen goede zaak. Cao-partijen hebben afgesproken om de stuurgroep te vragen advies uit te brengen aan de cao-tafel.

Hoe verder?

Het volgende overleg is op 16 november 2022. Afgesproken is om deze dag in ieder geval de financiële onderwerpen te bespreken. Door de hoge inflatie zien UWV-medewerkers hun koopkracht achteruitgaan. Dit verplicht cao-partijen om snel duidelijkheid te geven over de salarisverhoging.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Dit kan door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid