De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Envalior: status onderhandelingen Cao 2023-2024

13 oktober 2023

Op woensdag 11 oktober vond ronde III voor de onderhandelingen voor de cao 2023-2024 plaats.  De reacties van onze leden op het tussenvoorstel van de werkgever,  van 29 september, zijn gedeeld met de werkgever.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De mening van de leden:

 • De leden zijn erg teleurgesteld over het voorstel van Envalior.
 • De voorgestelde structurele loonsverhoging blijft achter bij de verwachtingen.
 • De overige punten die werknemers naar voren brachten komen niet aan bod.

Herhaling van zetten

De werkgever heeft weer aangegeven welkeoverige punten” wat de werkgever betreft, bespreekbaar zijn, echter de geboden structurele loonsverhoging bleef hetzelfde: 6,5% als een vaste verhoging en hebben de werknemersorganisaties een tegenvoorstel geformuleerd (op hoofdpunten):

 • Looptijd: 12 maanden.
  Loonsverhoging: 7,5% op jaarbasis + nominaal € 250,– bruto per maand erbij.
 • Jaarlijks periodieke verhoging (na beoordeling): Vakbonden stellen een studie voor naar de wijze waarop de jaarlijkse periodieke loonsverhoging wordt toegekend. Uitgangspunt hierbij is – bij normaal presteren – een vaste verhoging waarin alleen de eigen prestatie gewogen wordt.
 • Ploegentoeslag: Een verhoging toeslag voor alle ploegen van 1%.
 • Reiskosten: Het fiscale maximum minimaal hanteren – kilometers enkele reis ophogen naar 75. De werkgever heeft aangegeven geen ruimte te zien voor een aanpassing van de zakelijke kilometervergoeding, dit wordt door de vakbonden betreurd.
 • Duurzame Inzetbaarheid: Vakbonden juichen een uitbreiding van de TOR toe.
 • Werkdruk: Is voor iedereen een punt van aandacht, ook hier een studievoorstel naar oorzaken, maatregelen en nodige aanvullende maatregelen. In deze studie wordt ook mantelzorg meegenomen.
 • Participatiebanen: Wij wachten nog steeds op een overzicht van de resultaten van de inspanningsverplichting.
  Flexibele schil: Envalior streeft naar een flexibele schil van
  maximaal 10%. Wij zien dit graag vastgelegd in de cao. Ook scholing zou voor de collega’s beschikbaar moeten zijn.
 • Loyaliteitsprogramma: Er zal iets in de plaats moeten komen van de optieregeling waarvan we net afscheid genomen hebben. Deze wens van medewerkers is niet nieuw en het is uitermate teleurstellend dat de werkgever ook op dit punt met lege handen staat. Werknemersorganisaties hebben daar amper begrip voor. Dat in deze cao de prioriteit bij de structurele loonsverhoging ligt doet daar niets aan af.
 • Aanvullende betaling ouderschapsverlof: Het door de werkgever gedane voorstel hierover is positief en getuigt van goed werkgeverschap.
 • 5 mei en feestdagentoeslagen: De vraag om 5 mei toe te voegen aan de feestdagen blijft staan. Voor het berekenen van de feestdagentoeslag zou dat leidend moeten zijn en dat wanneer een deel van de dienst valt op een feestdag dat over de hele dienst de toeslag wordt betaald.
 • (Internationale) solidariteit: De Unie en het CNV vragen een bijdrage aan hun solidariteitsprogramma’s van respectievelijk € 1.500,- en € 5.000,-.
 • Werkgeversbijdrage: De komende tijd worden er studies voorzien binnen Envalior, de vakbonden zijn hierbij betrokken. De huidige systematiek van werkgeversbijdrage stamt uit de hoogtijdagen van de Staats Mijnen. Dit is inmiddels niet meer voldoende om de vertegenwoordigers kostenneutraal te laten participeren. We stellen een nominale extra bijdrage van € 2.500,- per vakbond voor.
 • Baangarantie: Een onbespreekbaar punt voor de werkgever. De vakbonden hebben kennis genomen van dit standpunt.
 • Betalingstermijnen & MyChoice: Eén van de speerpunten van de werkgever  is een overstap naar 12 betalingstermijnen. Vakbonden denken graag mee in een richting die recht doet aan de keuzevrijheid van medewerkers. We verzoeken de werkgever om MyChoice zo in te richten dat er meer mogelijk is met het budget. De mogelijkheid om binnen MyChoice een individuele 13e maand en wellicht een 14e maand te creëren achten we reëel.
 • Bonus Q1 at target: Dit voorstel van de werkgever om, zoals het bij andere bedrijven ook gebeurt, de bonus Q1 toe te kennen, kan uiteraard op onze waardering rekenen.

Na een schorsing is de werkgever kort teruggekomen op de vakbondsvoorstellen. Er wordt nog een gat gezien tussen de vraag van de vakbonden en de inzet van de werkgever. Om een integrale reactie te kunnen geven is voor de werkgever een intern overleg noodzakelijk. Binnen 10 werkdagen na het overleg zal de reactie volgen.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, John kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

OCI: Cao 2023

Zoals na ons vorige overleg met jou gedeeld, was het onzeker of OCI met ons aan tafel kon op woensdag 7…

OCI: Cao 2023

Feiten & cijfers Na een tipje van de sluier (ronde 0) op woensdag 2 november zijn op dinsdag 8 november…

Word gratis lid