De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

IBM: IBM’ers verdienen beter!

21 juni 2023

De vakbonden zijn op dit moment geen partij bij de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden bij IBM. IBM voert hierover overleg met de ondernemingsraad. Het is De Unie uiteraard niet ontgaan dat er grote onvrede is onder een groot aantal IBM’ers over de salarisaanpassingen in 2023. Individuele salarisaanpassingen die de hoge inflatie niet compenseert en ook negatief afwijkt van veel contractloonstijgingen in Nederland.

WORD LID

 

Inmiddels heeft De Unie begrepen dat ook het overleg met de ondernemingsraad zeer moeizaam verloopt en dat in een enquêtepijnlijkduidelijk is geworden hoe groot de ontevredenheid is onder de medewerkers. Of dit nu gaat om de loonaanpassingen of het mobiliteitsplan. Tekenend is dat er openlijk wordt gesproken over vormen van acties en dat de ondernemingsraad meerdere malen heeft opgeroepen om lid te worden van een vakbond.

En dat laatste hebben we inmiddels gemerkt. Daarom hebben we recent contact opgenomen met de ondernemingsraad en gaan we binnenkort met elkaar om tafel. Daarbij willen we wel gezegd hebben dat ook wij niet kunnentoveren’, maar dat we er echt alles aan zullen gaan doen om IBM op andere gedachten te gaan brengen. Uiteraard gaan we onze leden daarvan op de hoogte houden. Op dit moment organiseren wij al meer dan 10% van de medewerkers. Voor de IT-sector is dat opvallend hoog. Alleen, om de kans om IBM echt in beweging te krijgen en het ledenaantal te vergroten zou het fijn zijn als komende weken dit percentage nog verder omhooggaat. Deel dit bericht dan ook rustig met de nog niet georganiseerde collega’s. Hoe meer leden wij mogen vertegenwoordigen, hoe groter de kans op succes. De signaalwerking van een hoge organisatiegraad moeten we niet onderschatten en als we ‘in bewegingmoeten komen, dan is de kans op succes het grootste als we dat collectief en massaal doen. Hoewel De Unie geenactiebond’ is, lopen we er ook zeker niet voor weg!

De Unie is een moderne – en eigentijds vakbond. Al jaren actief in industrie en dienstverlening met de nodige ervaring in de IT-sector. Wij zijn lid van de vakcentrale VCP, onafhankelijk en niet gelieerd aan enige politieke -, maatschappelijke – of religieuze stroming. Bij ons staan de leden centraal.
Niet voor niets is ons credo ‘in jullie belang’. Kortom, geen enkele reden om je niet aan te sluiten. Juist Nu!

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht stuur dan een bericht aan de belangenbehartiger, Huug Brinkers, via email Huug.brinkers@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

IBM: Bijeenkomst

Eind oktober hebben de leden kunnen lezen over de resultaten van de enquête die de gezamenlijke bonden hebben gehouden onder…

Word gratis lid