De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Voorbereiding cao-onderhandelingen Rabobank

11 oktober 2023

De Unie bereidt de cao-onderhandelingen voor, door via een serie enquêtes de mening te peilen van onze leden en hun collega’s, over een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden. Het eerste onderzoek ging over verlof, het tweede onderzoek over het onderwerp salaris. In dit bericht wordt verslag gedaan van het derde onderzoek, over inzetbaarheid.

Word gratis lid

 

Inzetbaarheid

Inzetbaarheid is een brede arbeidsvoorwaarde. Enerzijds vallen de afspraken over ontwikkeling eronder. Je wilt immers de ontwikkelingen in je vakgebied bijhouden en over vijf jaar ook een aantrekkelijke werknemer zijn voor de Rabobank of een ander bedrijfAnderzijds worden gezondheid en vitaliteit ook onder inzetbaarheid gerekend. Een korte enquête, zoals ik over dit onderwerp heb gehouden, geeft een goed inzicht of de Raobankcao met dit onderwerp op de juiste weg is. Gelukkig is de open vraag ook door veel respondenten ingevuld. Hierdoor zijn veel details naar boven gekomen waar De Unie in de cao-onderhandelingen aandacht voor kan vragen.

Antwoorden op de onderzoeksvragen

Vraag: Vind je het belangrijk dat Rabobank je stimuleert om aan je ontwikkeling te werken?

 • Ja, zeer belangrijk: 37%
 • Ja, belangrijk: 51%
 • Neutraal / geen mening: 9%
 • Onbelangrijk: 3%

Vraag: Je kunt jouw opleiding boeken via Time2Grow. Wat is jouw mening over het aanbod?

 • Zeer tevreden: 3%
 • Tevreden: 36%
 • Neutraal / geen mening: 27%
 • Ontevreden: 27%
 • Zeer ontevreden: 5%

Vraag: Je ontvangt jaarlijks een ontwikkelbudget van € 1.400,- voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wat is je mening over de hoogte van dit budget?

 • Ruim voldoende: 16%
 • Voldoende: 53%
 • Onvoldoende: 16%
 • Veel te laag: 7%
 • Geen mening 8%​​​​​

De cao geeft jou het recht om de opleiding die je volgt uit je ontwikkelbudget, deels onder werktijd te volgen. Wordt deze cao-afspraak naar jouw mening goed uitgevoerd?

 • Ja, zeer goed: 20%
 • Ja, goed: 41%
 • Neutraal, geen mening: 47%
 • Nee, onvoldoende: 9%
 • Nee, nooit: 2%

Dat bijna de helft van de respondenten geen mening heeft of neutraal is over de uitvoering van deze cao-afspraak en 11% slechte ervaringen heeft, is reden voor nader onderzoek.

Voorlopige conclusie bij ontwikkeling

Dus een zeer grote meerderheid vindt ontwikkeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde, de uitvoering die Rabobank heeft gekozen is echter nog niet goed. De Unie zal dus bij de volgende cao-onderhandelingen niet om nog meer budget voor ontwikkeling vragen. We gaan wel de discussie aan over de keuze om met Bloomville (de organisatie achter Time2Grow) te werken. Interessant is de suggestie van respondenten om het niet gebruikte budget op een andere wijze aan medewerkers ter beschikking te stellen.

Bij de groep neutraal/geen mening zaten veel medewerkers van Obvion. Obvion maakt geen gebruik van Time2Grow dus deze vraag levert bij deze groep medewerkers vooral vraagtekens op. Op 16 oktober is een nadere kennismaking tussen de vakorganisaties en de medewerkers van Obvion. Ontwikkeling is een van de onderwerpen die ik dan met de medewerkers kan bespreken.

80-90-100-regeling

De laatste vraag ging over de 80-90-100-regeling en de mogelijkheden om deze te verbeteren. De mening van de respondenten is als volgt:

 • 59% is van mening dat de regeling opengesteld zou moeten worden voor een bredere doelgroep.
 • 24% vindt de voorwaarde dat je tenminste 10 jaar in dienst moet zijn geweest te streng
 • 42% vindt de voorwaarde dat je tenminste 32 uur moet werken  te streng
 • 15% vindt geen van de genoemde verbeteringen nodig. Een klein deel van deze groep vraagt om andere verbeteringen, stelt de RVUregeling voor of de herinvoering van extra verlofdagen voor ouderen. Een ander deel benoemt het belang van algemene arbeidsvoorwaarden, bedoelt voor alle medewerkers van Rabobank.

Open antwoord mogelijkheid

Ruim 200 respondenten hebben de open antwoord mogelijkheid gebruikt. In de meeste reacties wordt goed uitgelegd hoe het gebruik van het ontwikkelbudget zou kunnen worden verbeterd. Direct gevolg door respondenten die duidelijk maken hoe belangrijk het is om het salaris te verhogenOpvallend veel wordt ook gevraagd om vitaliteitsregelingen als sportabonnementen en lifestyle coaching.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via inge.de.vries@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid