De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Verslag periodiek overleg 15 mei 2023

26 mei 2023

De Unie heeft regelmatig overleg met Rabobank over actualiteiten en het uitwerken van studieafspraken. Het periodiek overleg wordt ook gebruikt om de volgende cao-onderhandelingen voor te bereiden en om vragen van leden te behandelen.

De roostervraagstukken waren het belangrijkste onderwerp op de periodiek overleg agenda van 15 mei 2023. Maar we hebben ook gesproken over het ontwikkelbudget en de voorbereiding van de pensioenonderhandelingen.

Werk jij bij Rabobank? Word nu gratis compleet lid!

 

Ontwikkelbudget

In het jaar 2022 hebben medewerkers voor 25 miljoen opleidingen geboekt. Circa 12.500 medewerkers hebben hun opleidingsbudget gebruikt. De overige medewerkers sparen hun budget nog even op. Het is wel belangrijk om in de gaten te houden dat je budget niet verloopt. Het ontwikkelbudget mag maximaal 3 jaar gespaard worden, daarna vervalt het oudste budgetdeel. In 2022 is voor 6,5 miljoen euro aan budget vervallen, dit betreft circa 8.000 medewerkers.

Pensioenwerkgroep

De pensioenwerkgroep komt twee wekelijks bij elkaar. We zijn nu nog met de voorbereidingen bezig. De nieuwe wetgeving is nog in behandeling door het parlement. Naast de technische werkgroep, die de onderhandelingen voorbereid is ook veel aandacht voor communicatie. Er is een aparte communicatiewerkgroep waarin vakorganisaties, pensioenfonds en werkgever samenwerken. Doel van De Unie is om ervoor te zorgen dat de medewerkers tijdig goed geïnformeerd worden zodat onze leden ook echt kunnen meedenken en besluiten kunnen nemen.

Roosterproblematiek

Door De Unie is een onderzoek gehouden over de ervaringen met roostering met het roostersysteem Workforce Management (WFM). Dit onderzoek was bedoeld als voorbereiding voor het overleg met Maarten Kolkman over dit onderwerp. Het gesprek heeft nieuwe inzichten opgeleverd.

Zo werd door de heer Kolkman aangegeven dat:

  • iemand die een calamiteit heeft altijd calamiteitenverlof op moet kunnen nemen;
  • iemand die vrij is ook echt vrij is. Je hoeft dan niet regelmatig op de app te kijken of je rooster gewijzigd is.

In de enquête van De Unie werd door verschillende medewerkers aangegeven dat als ze calamiteitenverlof willen opnemen dit alleen kan als ze zelf voor vervanging zorgen. Dit is dus niet de werkwijze die Rabobank voorstaat. Wellicht is dit voor medewerkers een steun in de rug mochten ze onverhoopt met een calamiteit te maken krijgen. Hetzelfde geldt als je vrij bent, je leidinggevende mag niet van je verwachten dat je dan je app in de gaten blijft houden. Uitgangspunt van Rabobank is: vrij = vrij.

We hebben verschillende andere onderwerpen besproken, die nog verder onderzocht of besproken moeten worden.

  • Bij DBZ is afgesproken dat medewerkers 50% van hun tijd in de bankhal werken. Een veel voorkomende klacht in ons onderzoek was juist dat men aanzienlijk minder in de bankhal mocht werken. Volgens Rabobank wordt bij DBZ iedereen gemiddeld 50% in de bankhal ingepland. Echter dit kan ook over een langere periode gerekend zijn. Hier wijken de beelden van Rabobank af van het beeld dat De Unie van de medewerkers hoort. We zullen dit nader moeten onderzoeken.
  • Dit geldt ook voor de vakantieplanning. Het beeld van Rabobank is dat de mogelijkheid om verlof op te nemen gedurende een periode van 2 tot 3 weken op slot staat om de zomervakantie netjes te kunnen verdelen. Dat is niet wat werd ingevuld in de enquête. Op dit onderwerp moet het mogelijk zijn om de praktische toepassing te verbeteren.
  • Adhearance is de mate waarin je werkt volgens rooster. In de enquête werd door verschillende medewerkers ingevuld dat de adhearance als zeer belastend wordt ervaren en ook als belemmering voor het gewoon uitvoeren van de werkzaamheden. Voor Rabobank is adhearance een methode om over een langere termijn te kunnen sturen. Het beeld dat de medewerkers geven wijkt sterk af van dat van Rabobank met adhearance zegt te willen bereiken. Ook dit onderdeel van het werken met roosters moet nog verbeterd kunnen worden.

Het onderwerp Roosterproblematiek zal dus nog een vervolg hebben, het moet mogelijk zijn om hier voor de medewerkers verbetering in aan te brengen.

De uitslag van de enquête kun je hier lezen.

Werk jij bij Rabobank? Word nu gratis compleet lid!

 

Volgende overleg

Het volgende periodiek overleg is op 4 juli 2023. In de maand juni zijn veel afspraken ingepland om over pensioen te kunnen spreken.

Mening en contact

Heb je vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via inge.de.vries@unie.nl en/of 06-5252 2091. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Rabobank: Pensioennieuws II

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject…

Word gratis lid