De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r.: eindbod cao 2023-2024

29 november 2022

Op vrijdag 25 november 2022 is er overleg geweest met a.s.r. In dat overleg heeft a.s.r. een eindbod aan de bonden gedaan.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Er is de afgelopen periode veel gebeurd. De bonden hebben bewust even pas op de plaats gemaakt om het proces rondom de totstandkoming van een nieuwe cao voorrang te geven. Het laatste bericht van a.s.r. heeft tot een impasse geleid. Dit hebben we met de kaderleden besproken. Om uit de impasse te komen hebben we aangegeven verder te willen onderhandelen op de al eerder afgesproken datum.

In dit overleg hebben de vakorganisaties op verschillende manieren geprobeerd om nader tot elkaar te komen met a.s.r. maar dat is helaas niet gelukt. a.s.r. bewoog niet mee, wat uiteindelijk resulteerde in een eindbod.

Eindbod a.s.r.

De belangrijkste zaken uit het eindbod worden hieronder beschreven. Voor de volledige tekst van het eindbod klik hier.

Looptijd

18 maanden: 1 januari 2023 tot 1 juli 2024.

Loon

Per 1 december 2022: een structurele salarisverhoging van 4%
Per 1 juli 2023: een structurele salarisverhoging van 3%
Alle medewerkers die op 1 januari 2023 in dienst zijn ontvangen per 1 januari 2023 een eenmalige vaste betaling van € 2.000,- bruto (parttime naar rato).

Mobiliteit

We verhogen de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer per 1 januari 2023 en naar € 0,22 per kilometer vanaf 1 januari 2024, mits dit voorstel zoals opgenomen in het belastingplan 2023 wordt goedgekeurd.

RVU & Sabbatical

Blijven gehandhaafd.

Verlof

Meer keuzevrijheid om de verschillende verlofvormen in te vullen.

Grensarbeid

Er worden afspraken op maat gemaakt voor medewerkers in grensgebieden.

Overig

Voor medewerkers die met pensioen gaan, geldt dat zij de offertekosten van
€ 175,- voor inkoop pensioen bij a.s.r. kunnen declareren.

Stemmen

De positieve punten uit het eindbod zijn dat de RVU en sabbatical gehandhaafd zijn. Graag hadden we bij de RVU nog een fiscaal vriendelijke regeling gezien, maar die heeft het tijdens de onderhandelingen niet gehaald. Ook de toezegging van de verhoging van de reiskostenvergoeding zien wij als een positief punt en de flexibele invulling van het verlof.

Daar staat tegenover dat het loonbod laag is in ten opzichte van de inflatie. Wij hadden een hoger loon willen afspreken. Als bonden hadden wij graag gezien dat de medewerkers 7% op jaarbasis zouden krijgen. a.s.r. biedt op jaarbasis 4,66% structureel. We zijn dan ook niet tevreden met dit eindbod. Veel van de zaken die de vakorganisaties gerealiseerd zouden zien in deze cao werden tegengehouden door a.s.r. in het licht van de overname van Aegon. Het lijkt er op dat a.s.r. nu al een schot voor de boeg neemt voor een nieuw te vormen cao met Aegon.

We zien dat de inflatie stijgt, de boodschappen duurder worden en de energierekening weer meer omhoog gaat. We hebben geprobeerd een middenweg te vinden. Maar helaas wilde a.s.r. daar niet in mee gaan. Wij vinden het eindbod onvoldoende.

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Ook is er binnenkort een digitale ledenbijeenkomst. Je kunt dan al je vragen stellen en wij geven een nadere toelichting.

Contact

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Harma Pethke via harma.pethke@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

a.s.r.: sociaal plan

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Word gratis lid