De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

dsm-firmenich: periodiek Overleg (CEOD) 21 mei 2024

06 maart 2024

Op 21 mei 2024 zullen externe partijen elkaar weer treffen voor een collectief overleg binnen dsm-firmenich. Vanouds heet dit overleg afgekort CEOD (Collectief Overleg Externe Partijen DSM).

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Net zoals bij andere bedrijven een goed gebruik, is een periodiek overleg wenselijk om de vinger aan de pols te houden. Om bij te blijven voor wat betreft de stand van zaken en ook is het van belang om te voorkomen dat de werkgever en de werknemersorganisaties elkaar alleen nog maar ontmoeten rond de onderhandelingen over de cao.

Onze leden werkzaam bij DSM Pension Services BV zijn inmiddels administratief overgezetbuiten DSM” en zullen als zodanig ook niet meer mogen meetellen of worden aangeschreven.

Als we de aankondiging, eerder dit jaar, mogen geloven, gaat dat ook gelden voor al onze leden die, binnen dsm-firmenich voor diervoeders, werken (of daaraan minimaal 75% van hun tijd besteden). Naar schatting hebben we het in Nederland ultimo 2024, dan nog over 1700 medewerkers (Ooit 18.000?).

Waardering van functies

Verder vinden er wat schermutselingen plaats rondom de waardering van functies: van ongelukkige opmerkingen door het management dat functies “overrated” zijn tot het bespreken van hoe acceptabel een nieuw systeem van systeemhouder Mercer zou zijn. Toeval wil dat Mercer ook elders (Envalior Engineering Materials) van zich doet spreken. Het zou ingegeven zijn door de global voorkeur voor Mercer. De gebruikelijke systemen ORBA en Hay zijn acceptabel, omdat functieclassificatiedeskundigen van werknemersorganisaties op reguliere basis een constructieve dialoog kunnen voeren over de inhoud van dergelijke systemen. Dit waarborgt de objectiviteit en zorgt voor de noodzakelijke actualiteit.

Met Mercer ontbreekt deze dialoog tot op heden. Mercer zegt dat wel te willen, maar geeft er verder geen invulling aan. Je kunt je ook afvragen waarom werkgevers zo graag met Mercer in zee gaan.

De Europese wetgeving op het gebied van gelijke beloning kan ook voor Mercer roet in het eten gooien (want objectiviteit laat te wensen over en niet gewaarborgd).

Ondertussen loopt het overleg over het aanpassen van het pensioen aan de wetgeving die voortvloeit uit het Pensioenakkoord (waar we als Vakcentrale zo onze bedenkingen tegen hebben).
Er is nog niets definitief besloten. Er wordt op dit moment gekeken naar voorkeuren en de berekeningen die daarbij horen.

Als er zaken zijn die wat jou betreft op de agenda van het CEOD aandacht verdienen, stuur dan een bericht aan John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid