De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Resultaat bereikt

08 december 2023
Achmea

Op donderdag 7 december hebben we met Achmea een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao. Een resultaat dat niet gemakkelijk tot stand is gekomen. In de eerdere info’s hebben we daar ook verslag van gedaan.

Op dit moment zijn we nog bezig de afspraken op papier te zetten. Ook gaan we de komende dagen aan de slag om de al aangekondigde medewerkersraadpleging te organiseren. Het laatste woord is tenslotte aan de medewerkers. In dit bericht willen we alvast de belangrijkste afspraken die we met Achmea hebben gemaakt met je delen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Belangrijkste afspraken zijn:

 • Looptijd
  21 maanden (1 december 2023 tot 1 september 2025).
 • Loon
  – Op 1-1-2024 worden de lonen en de loonschalen (C t/m H) structureel met 7% verhoogd.
  – Op 1-1-2024 worden de lonen en de loonschalen (I t/m K) structureel met 6% verhoogd.
  – Beide verhoging kent een ‘bodem’ van 300,- euro bruto per maand (voor parttimers is dit bedrag naar rato).
  – Uiterlijk eind februari 2024 ontvangen alle medewerkers die op 1 dec 2023 in dienst zijn een eenmalige uitkering van 2000 euro bruto (parttimers of medewerkers die korter dan een jaar in dienst zijn ontvangen de uitkering naar rato).
  – Op 1-1-2025 worden de lonen en de loonschalen structureel met 4% verhoogd.
  – De overwerkregeling wordt uitgebreid met functiegroep H.
  – De maxima van de salarisschalen I, J en K worden met respectievelijk 1, 2 en 3 periodieken verhoogd. Hierdoor ontstaat er per 1-1-2025 groeiruimte in deze schalen. Het geheel wordt herverdeeld over 10 periodieken, zodat alle medewerkers in deze schalen er per 1-1-2025 direct voordeel van hebben.
 • Pensioen
  Tot aan de invoering van de nieuwe pensioenregeling in het kader van de Wtp blijft de huidige pensioenregeling ongewijzigd van toepassing.
 • 34-urige werkweek
  De bestaande overgangsregeling wordt niet verlengd. Wel wordt de Achmea Select aanvraagprocedure meer – / minder uren aangescherpt, inclusief een bezwaarprocedure. Dit moet nog worden uitgewerkt.
  Daarnaast komt er een verruiming van het aantal keuzemomenten, gaan de Selecturen meetellen als grondslag voor de winstuitkering en komt er gedurende de looptijd van de cao een vangnetregeling (gedeeltelijk financiële compensatie) bij het niet toewijzen van Select-meeruren.
 • ‘Pay per use’
  In aanvulling op de eerdere informatie over deze regeling wordt de kilometervergoeding voor reizen met motor/auto met fossiele brandstof verhoogd naar 21 cent per kilometer.

Tot zover alvast de hoofdlijnen van het resultaat. In de loop van volgende week ontvangen de leden de definitieve en volledige tekst. Wij zullen het resultaat dan ook van verder commentaar voorzien. Commentaar dat wij zullen ‘spiegelen’ aan de uitkomst van de eerdere medewerkers enquête. Dit is voor ons immers steeds het uitgangspunt geweest bij deze onderhandelingen.

Ook geven we dan verdere informatie over hoe en wanneer te stemmen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Huug Brinkers, via email huug.brinkers@unie.nl.

 

 

Gerelateerde berichten

Achmea

Achmea: Nieuwe cao

Eind vorig jaar zijn de leden werkzaam bij Achmea geïnformeerd over het resultaat van de cao-onderhandelingen. In de afgelopen periode…

Achmea

Achmea: Update 4 december 2023

Op dinsdag 4 december 2023 hebben we met Achmea lang en intensief verder gesproken over de nieuwe cao. Er zijn…

Word gratis lid