De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis: Onderhandelingsresultaat bereikt

02 december 2022

We hebben met de werkgever 6 rondes in goede harmonie onderhandeld over de voorwaarden voor een cao voor 2023. Het was niet makkelijk. Er is sprake van hoge inflatie, hoge energieprijzen, krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd ook een concurrentiepositie en de continuïteit van een onderneming die belangrijk is. Met al die facetten moest rekening worden gehouden. Dat leidde op donderdag 17 november tot een concreet voorstel vanuit Arcadis dat voorgelegd kon worden.

Ontvang jij onze Arcadis-updates nog niet? Schrijf je dan snel in.

Het verbeterde bod

Op 28 november hebben wij het voorstel van Arcadis voorgelegd in de gezamenlijke ledenvergadering en daarin werd een duidelijke oproep gedaan om het bod te verbeteren.
Wij hebben dit samen met de andere bonden tijdens het overleg van
1 december teruggekoppeld. We hebben samen met werkgever gezocht naar ruimte en de creativiteit om het voorstel te verbeteren. Arcadis heeft geluisterd en heeft het bod verbeterd met inachtneming van de opmerkingen van de leden.

  • De looptijd is verkort van 18 naar 15 maanden.
  • Er is een structurele verhoging naar voren getrokken in de tijd.
  • De éénmalige uitkering van 500 euro in 2024 is veranderd naar een maandelijkse bijdrage van 50 euro per maand naar rato van het dienstverband voor het hele jaar 2023.
  • Er wordt in de cao vastgelegd dat Arcadis ook waarde hecht aan medezeggenschap vanuit de vakbonden en worden er faciliteiten ter beschikking gesteld om de weg naar de vakbonden toegankelijk te maken voor werknemers bij Arcadis.

Het onderhandelingsresultaat

Met jouw hulp hebben we een mooi onderhandelingsresultaat bereikt. Je kunt het resultaat hier volledig lezen. De Unie is tevreden met dit resultaat. Wij hopen dan ook dat je hiermee in kunt stemmen.

Stemmen

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.  Dit kan tot en met donderdag 8 december 2022.

Op 9 december maken wij de uitslag van de raadpleging bekend.

Dit is het moment dat je als lid directe invloed hebt op de totstandkoming van jouw cao. Niet-leden kunnen niet meestemmen. Als je nog geen lid bent, maar wel mee wilt stemmen, klik dan hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

  • Jij krijgt als lid een attentie als jouw collega bij aanmelding aangeeft dat hij via jou lid is geworden.
  • Bij Arcadis kun je jouw lidmaatschap op fiscaal vriendelijke wijze declareren, hoe je dit doet is terug te vinden op jullie intranetpagina.

Vervolgproces

In geval van een positief stemresultaat treedt de nieuwe cao in werking vanaf 1 oktober 2023. Als er tegen wordt gestemd, zullen partijen op 15 december weer bij elkaar komen om verdere stappen te bespreken.

Contact

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar mandy.raaijmakers@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2049.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid