De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Arbeidsvoorwaarderuimte voor 2024

13 april 2023

In het ledenbericht van 4 april 2023 is aangegeven dat vakorganisaties al vooruitkijken naar de volgende cao-onderhandelingen. UWV is immers voor de arbeidsvoorwaarderuimte 2024 afhankelijk van het budget dat toegekend wordt door het ministerie van SZW. Dit budget ligt na Prinsjesdag (derde dinsdag van september) vast. Dus, om arbeidsvoorwaarderuimte te creëren voor UWV, moeten we tijdig aan het werk.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Brief vakcentrales

De eerste stap is gezet. Door de vakcentrales die werkzaam zijn in de overheidssfeer, is gezamenlijk een brief geschreven aan het kabinet. Vakcentrales zijn de vertegenwoordigers van vakorganisaties in Den Haag; De Unie is aangesloten bij het AC. In deze brief roepen de vakcentrales het kabinet op om in de voorjaarnota meer structurele loonruimte op te nemen. De brief kun je hier lezen. Deze brief is ook namens vakorganisaties bij UWV verstuurd.

UWV aan zet

De Raad van Bestuur van UWV moet tijdig gaan onderhandelen met het ministerie van SZW. Hopelijk doet de Raad van Bestuur dit uit zichzelf, geïnspireerd door het voorbeeld van de vakcentrales. Op 2 mei 2023 heeft De Unie open overleg met UWV. Wij zullen de werkgever dan vragen wat gedaan wordt door de Raad van Bestuur om de arbeidsvoorwaarderuimte 2024 te vergroten.

En de medewerkers

Wij hebben de leden eerder gevraagd er rekening mee te houden dat De Unie nog dit jaar bij de leden op dit onderwerp terug zullen komen. Vakorganisaties maken gezamenlijk een plan van aanpak. De leden ontvangen hier later meer informatie over.

Open overleg

Tijdens het open overleg op 2 mei 2023 met UWV, bespreken we dan de uitwerking van de cao-afspraken, de voortgang van de studieafspraken en de actualiteiten bij UWV. Wij kunnen ook vragen die via leden komen op de agenda laten zetten. Speelt er iets op de afdeling waar jij en je collega’s zich zorgen over maken? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl. Wij maken graag een afspraak met je om de vraag met je door te nemen.

 

Gerelateerde berichten

UWV: Pensioenregeling

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

UWV: Verslag diverse overleggen

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

Word gratis lid