De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Samengaan met a.s.r.

22 mei 2023

Hoe gaat het nu met de samenvoeging van de arbeidsvoorwaarden van Aegon en a.s.r.? Bij toeslagen zien we veel overeenkomsten, maat toch ook duidelijke verschillen. Voor verlof wijken de regelingen behoorlijk af. Hier is nog veel werk te verzetten. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Toeslagen

We hebben maandag 15 mei 2023 overleg gehad over toeslagen en verlof & tijdskader. Bij de toeslagen zien we veel overeenkomsten en enkele verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden van a.s.r. en Aegon. Als het gaat om VPL-toeslag, boter bij de vis/gratificatie, ploegendienst, onregelmatigheidstoeslag, oproepdienst/standby, arbeidsmarkttoeslag, waarnemingstoeslag, overlijdensuitkering, promotie en demotie/remotie dan stellen werkgevers voor om de regeling bij a.s.r. toe te passen. Bij de stiptoeslag, overwerkuren, jubileumuitkering en variabele beloning zijn de verschillen zo dat er een overgangsmaatregel wordt voorgesteld. Wij gaan ernaar kijken en komen erop terug.

Verlof

Ook bij verlof zijn er overeenkomsten, maar wel wat meer verschillen. Zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, langdurend zorgverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, transitieverlof en regenboogverlof zijn gelijk bij a.s.r. en Aegon. Bij ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof, calamiteitenverlof, buitengewoon verlof, vrijwilligersverlof, sabbatical, regeling duurzaam doorwerken, RVU, kopen/verkopen verlof en onbetaald verlof zijn er verschillen. Verder heeft a.s.r. nog Goede Vrijdag als vrije dag en is deze bij Aegon opgenomen in het flexbudget. Ook zit er een verschil in het aantal beschikbare bovenwettelijke uren en de worklife-balance uren bij Aegon. Werkgevers willen deze urenverschillen meenemen in het omrekenmodel. Bij a.s.r. kennen ze geen compensatie-uren, maar hebben ze een plus- en minsysteem waarbij je aan het einde van het jaar op 0 moet staan. Ook hier geldt dat wij er ons nog over gaan beraden en de volgende keer bij werkgevers erop terugkomen.

Tijdskaders

Bij de tijdskaders zien we wat verschillen in de werktijden en de vergoedingen voor het doordeweeks en in het weekend werken op ongebruikelijke tijden. Grosse modo opgeteld hetzelfde, maar het is iets anders verdeeld bij de ene en andere organisatie.

Vervolg

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 2 juni 2023. Dan komt Jos van Baeten langs om een presentatie geven over de integratie. Verder gaan we het hebben over vitaliteit & arbeidsongeschiktheid en personeelskorting & verzekeringen. Aangezien we dan alle arbeidsvoorwaardelijke blokken gehad hebben, moeten we dan maar eens kijken waar we staan op alle onderwerpen. Vervolgens hebben we de openstaande onderhandelpunten in te delen in de resterende onderhandelmomenten tot aan 1 juli 2023. Dat maakt dat ook het verder delen van informatie met jou vanuit werkgevers en vakorganisaties echt op gang moet komen om niet pas op het einde met het totaalpakket te komen.

De sfeer onderling is overigens goed bij de overleggen. We behandelen de inhoudelijke thema’s stuk voor stuk, stellen over en weer vragen en lichten onze standpunten toe. Soms kunnen we al wat punten als voorlopig afgehandeld beschouwen, maar bij de meeste onderwerpen moeten we nog besluiten nemen over of het akkoord is of een klein of groot onderhandelpunt is. Dat gaan we de komende bijeenkomsten meer en meer doen. Dat moet ook wel, anders zijn we niet op tijd klaar.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

 

Mening en contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en/of 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Aegon: Laatste nieuws!

In dit bericht komen alle actuele zaken, zoals de overgang naar a.s.r., medewerkerssessies van a.s.r. en de toekomst van Aegon…

Word gratis lid