De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Verslag periodiek overleg november en december

22 december 2022

Op 1 november en op 15 december 2022 heeft De Unie periodiek overleg met de Rabobank gehad. De belangrijkste onderwerpen waren het Ontwikkelbudget, Grow!, het WFM en de pensioenkeuzes.

Sluit je nu een jaar gratis aan bij De Unie!

Agenda 2023

Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, heb samen met de Rabobank en de andere vakorganisaties besproken welke onderwerpen we het komende jaar willen oppakken. We hebben onderwerpen gekozen die voor de volgende cao-onderhandelingen belangrijk kunnen zijn:

 • Verbetering van de interne arbeidsmarkt
 • Waarderen en belonen
 • Grow!
 • Autonomie in je eigen werk (met name door de klachten over WorkForceManagement)
 • Financiële zelfredzaamheid (in verband met hoge inflatie)
 • Strategische positie van de Rabobank en de invloed hiervan op de arbeidsvoorwaarden

Het komende jaar zul je meer over deze onderwerpen horen. Sommige onderwerpen staan op de agenda als voorbereiding op de cao-onderhandelingen. Andere onderwerpen (financiële zelfredzaamheid, autonomie in je eigen werk) hebben wellicht meer haast. Als de inflatie zo hoog blijft dan zal er eerder behoefte zijn om aanvullende financiële afspraken te maken met Rabobank. Bij ons komen veel klachten binnen van leden die werkzaam zijn bij Dagelijkse Bank Zaken die geen verlof kunnen opnemen en wiens werkdag van begin tot eind gepland wordt. Zij hebben geen autonomie in hun eigen werk terwijl Rabobank stelt dat autonomie en zelfregulering juist belangrijke waarden van de bank zijn.

We proberen op deze wijze meer structuur in de verbetering van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen te krijgen. Dit betekent natuurlijk niet dat andere onderwerpen niet aan de orde kunnen komen. Zowel in het periodiek overleg als in de cao-onderhandelingen bepalen uiteindelijke de leden van De Unie welke onderwerpen van belang zijn.

Verslag periodiek overleg november en december 2022

Ontwikkelbudget

Rabobank geeft aan dat het ontwikkelingsbudget goed gebruikt wordt, maar dat het niet volledig opgemaakt wordt door de medewerkers. Omdat niet gebruikte budgetten vervallen, is het belangrijk om dit onderwerp goed te volgen.

Tot en met juli 2022 zijn er 12.000 opleidingen geboekt en daarvan was 82% binnen catalogus. Buiten catalogus waren 3.000 aanvragen en zijn er 2.000 toegekend. 580 ABC aanvragen zijn afgewezen en de overige aanvragen (circa 400) waren nog in het proces.

De meest voorkomende redenen zijn voor het afwijzen van aanvragen buiten catalogus:

 • 30% wordt door de aanvrager zelf ingetrokken
 • 24% is niet akkoord omdat de aanvraag 2x is ingediend
 • 14% voldeed niet aan de fiscale vereisten
 • 10% is afgekeurd omdat de training in de catalogus staat
 • 8% wordt afgekeurd omdat er één of meerdere alternatieven beschikbaar zijn binnen de catalogus
 • 7% is afgewezen omdat leverancier niet akkoord gaat (bijvoorbeeld met de betalingsvoorwaarden van Rabobank)

Het ontwikkelbudget is een arbeidsvoorwaarde uit de cao. Voor mij is het belangrijk om te weten of de leden profiteren van deze afspraak. Er komen af en toe klachten van leden omdat een verzoek is afgewezen. Daarom is deze uitsplitsing opgevraagd. Ook komen er af en toe klachten van leden dat ze onder druk worden gezet om het ontwikkelbudget te gebruiken terwijl ze zelf geen opleiding willen volgen. Hier spreek ik Rabobank op aan, want je mag niet gedwongen worden om een opleiding te volgen, het komt niet altijd uit. Rabobank bevestigt dat medewerkers niet onder druk gezet mogen worden het budget op te maken.

Grow!

In de cao zijn afspraken gemaakt om de studie naar Grow! versneld op te pakken. Doelstelling was om voor 1 januari 2023 de volgende zaken uit te werken:

 • Hoe ziet Grow! er uit zonder wrap up / beoordeling?
 • Wat is een passende beloningsmethodiek, die niet gekoppeld is aan een beoordeling?
 • Onderzoeken van mogelijkheden waarin op flexibele wijze en gepaste momenten medewerkers erkend en gewaardeerd kunnen worden door collega’s en hun manager, zo veel mogelijk rekening houdend met verschillende groepen medewerkers en hun behoeften.

De geplande vergaderingen van de studiegroep zijn in 2022 ook weer geannuleerd door Rabobank. Een slecht begin van onze samenwerking. In januari 2023 praten we hier verder over.

WorkForceManagement

Bij De Unie komen veel klachten binnen van medewerkers bij Dagelijkse Bank Zaken die geen verlof kunnen opnemen en wiens werkdag van begin tot eind gepland wordt. Zij hebben geen autonomie in hun eigen werk. WorkForceManagement (WFM) is een hulpmiddel in teams waar het goed gebruikt wordt zijn medewerkers tevreden. Maar er lijken ook teams te zijn waar WFM leidend is. Omdat Rabobank WFM ook op andere afdelingen wil gaan gebruiken is het belangrijk om randvoorwaarden met de werkgever af te spreken over de inzet van WFM. Rabobank ontkent de gesignaleerde problemen niet. De ondernemingsraad vindt dit ook een belangrijk onderwerp. In januari 2023 hebben vakorganisaties en ondernemingsraad een overleg hoe wij elkaar kunnen versterken.

Pensioenkeuzes

In de nieuwe pensioenregeling kun je kiezen of je de volledige eigen bijdrage (5,5%) aanwendt voor je pensioen. Of dat je een deel laat uitbetalen waardoor je maar 3,5% spaart.

Ruim 90% van de medewerkers heeft een keuze gemaakt. De leden die de informatie van de Rabobank onvoldoende vonden om een keuze te maken, zijn geholpen door de pensioenafdeling van De Unie.

Sluit je nu een jaar gratis aan bij De Unie!

Contact

Heb je vragen aan ons? Het Service Center is bereikbaar via: sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid