De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sabic IP en SHPP: Periodiek overleg 25 januari 2024

26 januari 2024

Op donderdag 25 januari 2024 vond er weer een overleg plaats in het kader van de Bi-monthly bijeenkomsten. Daarbij is teruggekeken op het onderhandelingsproces voor de cao 2024. Over het algemeen is men in ieder geval tevreden hoe het gegaan is, zeker als we denken aan de voorgaande jaren.

  Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,- 

Verder is er gesproken over de volgende thema’s en verwachtingen voor 2024:

  • Participatie: Sabic zal inzichtelijk maken hoe de stand van zaken is met het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sabic maakt berokken kandidaten arbeidsmarkt klaar.
  • Verlofsparen: Start in 2024 in goed overleg met de ondernemingsraad (OR).
    Is het echter geen onderwerp voor overleg met werknemersorganisaties? Dus met jou?
  • Consignatie bij maintenance: Dan gaat het om meer dan het loslaten van de leeftijdsgrens van 57. Artikel 9.4 -G Overwerk (het vervallen van de verplichting tot).
  • Sabic in cijfers: Loopbaanpaden / Carrière-paden. Concept-plan is klaar. Wanneer delen met OR en werknemersorganisaties? Cijfers hebben we verder niet gezien.

Over de verkoop van Functional Forms: 125 medewerkers zijn betrokken. Nieuwe eigenaar: Advent. Verkoop zou zijn beslag moeten krijgen per 1 april 2024 (Polyvantis). Alle arbeidsvoorwaarden (inclusief Pensioen) wordt door de nieuwe eigenaar overgenomen. Het staat de nieuwe eigenaar overigens vrij om in goed overleg en met wederzijds goedvinden de arbeidsvoorwaarden te zijner tijd aan te passen. Ben jij één van de 125 medewerkers die betrokken is in deze verkoop, wees dan zo goed dat bij mij te melden via john.kapteijn@unie.nl.

Van onze kant hebben we de werkgever gewezen op de onvrede die we waarnemen, niet alleen onder de leden maar ook onder de potentiële leden en dan met name onder de exempts dat we ook namens niet leden deze onvrede horen. Wat gaat Sabic IP doen om exempts tevreden te houden?

De werkgever lijkt zich alleen zorgen te maken over de cao-populatie.

Vorig jaar is een eenmalige bonus voor exempts (ter compensatie van de inflatie) aangeboden. Dit is een aardige geste en dekt de kosten voor de korte termijn, alleen de prijzen zijn verder doorgestegen waardoor het verlies aan koopkracht alleen maar groter is geworden.

Daarnaast neemt de werkdruk door de hirefreeze aan alle kanten toe voor de exempts (operators worden wel ingevuld binnen de chemische plants maar een process engineer nog niet). Hirefreeze zorgt dat er een hoop gaten in de organisatie getrokken worden, collega’s krijgen extra verantwoordelijkheden en werkdruk.

Een salaris wat niet meegroeit, zorgt voor de nodige frictie. Samen met zaken die al langer op verbetering wachten, zorgt dit voor de nodige onvrede.

We hebben Sabic IP/SHPP daar nu, bij gelegenheid van het periodiek overleg, op gewezen. Men heeft er nota van genomen. We mogen op dit punt ook actie van de werkgever verwachten.

Contact

Mocht je vragen hebben over dit bericht of je mening willen geven neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via email john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid