De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Damen: Handboek

05 oktober 2023

In het afgelopen jaar hebben de ondernemingsraad (OR) en jouw werkgever gesproken over de invoering van een geharmoniseerd personeelshandboek. Dat wil zeggen dat de personeelshandboeken van DSR en DVR naast elkaar zijn gelegd. Daar is nu één handboek van gemaakt. Met daarin één set met bepalingen en regelingen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Met De Unie en haar collegabonden is overleg gevoerd over de invoering van een nieuwe salaristabel. Wij hebben daarover een voorstel van de werkgever ontvangen. Dit voorstel lees je hier.

De nieuwe salaristabel

Het voorstel komt er op neer dat de werkgever de salaristabel van DSR op iedereen van toepassing laat zijn. Dat betekent een vooruitgang voor de medewerkers van DVR, met dien verstande dat de MFI-toeslag van DVR in het salaris wordt opgenomen. Voor een aantal DVR-medewerkers zal ook de reiskostenvergoeding iets gunstiger uitvallen.

Voor De Unie en haar collegabonden is belangrijk dat niemand er op achteruit gaat. Het voorstel van de werkgever voldoet aan die voorwaarde.

Uitnodiging ledenbijeenkomsten

Bij een vakbond gaat het er uiteindelijk om wat onze leden hiervan vinden. De vakbonden organiseren daarom twee gezamenlijke ledenvergaderingen. De ledenvergaderingen vinden plaats op:

Maandag 16 oktober 2023
Locatie: kantine Verolme
Aanvang: 12:00 uur

Maandag 16 oktober 2023
Locatie: Safety Center Schiedam
Aanvang: 14:00 uur

In de ledenvergadering geven we een toelichting en stellen we je in staat om er vragen over te stellen aan ons. Je kunt je vragen dus gewoon stellen op 16 oktober.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via email hans.korver@unie.nl of bel op 06-5252 2073.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid