De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Maersk Line: Cao-resultaat

04 oktober 2023

Wij hebben met Maersk twee gesprekken gevoerd over de nieuwe cao. Die cao moet ingaan, met terugwerkende kracht, op 1 april 2023. In de laatste overlegronde op 5 september heeft Maersk een definitieve reactie gegeven op de voorstellen die De Unie op basis van de DigiC survey heeft ingediend.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

  • Klik hier voor de uitkomsten van de DigiC enquête.
  • For English click here: Klik hier voor onze inzetbrief die is gebaseerd op de uitkomsten van de DigiC enquête.
  • For English click here.

Hoe kijkt De Unie aan tegen dit resultaat 2023/2024 voor de cao Maersk Line?

Inkomen
Het oordeel over de gemaakte afspraken in het ultieme cao-bod van Maersk Line ligt uiteraard bij jou en je collega’s op wie deze cao van toepassing is. Wij kunnen ons voorstellen dat dat oordeel niet altijd makkelijk is. Zeker als je weinig tot geen referentiekader hebt waartegen je de gemaakte afspraken kunt afzetten; dit geldt met name voor de door Maersk voorgestelde en aangeboden loonsverhogingen.

Hoe beoordeel ik nu dit ultieme bod van Maersk Line en dan vooral toegespitst op de aangeboden loonsverhoging? Wij zullen hieronder een aantal overwegingen aanreiken waarmee het loonbod van de Maersk Line kan worden ‘beoordeeld’.

Maersk Line heeft voor de cao (looptijd van 1 april 2023 t/m 31 maart 2024) een budget van 7% beschikbaar voor de structurele verhoging van de basissalarissen. Deze verhoging heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit overall-budget betekent dat werknemers onder meer op basis van de schaalpositie als de performance een hoger of lager percentage hebben ontvangen.

Maersk Line heeft aangegeven dat de criteria op basis waarvan de leidinggevende de individuele verhoging vaststelt, in de nieuwe cao-tekst concreet zal worden verwoord. Uit de survey kwam deze wens nadrukkelijk naar voren.

Als we de 7% afzetten tegen de uitkomst van de DigiC enquête, komt dit bod niet tegemoet aan de wens van een grote meerderheid van de respondenten dat de prijsstijgingen minimaal gecompenseerd moeten worden. Met een gemiddelde inflatie van 10% in 2022 en een te verwachten inflatie in 2023 van 3,9% (volgens de CPB raming van augustus 2023), is een loonsverhoging van bijna 14% nodig voor koopkrachtherstel/-behoud. De door Maersk in 2022 en 2023 doorgevoerde base-pay-verhogingen bedragen echter iets meer dan 11% (4,1% + 7%).

Wij kunnen stellen dat het bod van Maersk 3% te laag is voor het compenseren van de inflatie. Natuurlijk hebben we dit meermalen naar voren gebracht, maar de situatie bij Maersk Line Netherlands is dat de moedermaatschappij Maersk bepaalt welk budget voor salarisstijgingen beschikbaar is. Deze situatie geldt overigens ook voor de meeste andere cao-onderwerpen.

Als we de 7% die Maersk heeft aangeboden en beschikbaar heeft afzetten tegen de cao-verhogingen die het laatste half jaar zijn gemaakt in sectoren als industrie, handel en vervoer, zien we geen grote verschillen. De gemiddelde cao-verhogingen in deze drie genoemde sectoren liggen tussen de 7 en 8 procent op jaarbasis.

Uiteraard hebben we ook gesproken over de andere in onze inzetbrief naar voren gebrachte onderwerpen. De resultaten daarop zijn als volgt.

Bonus
Iedereen heeft een bonus gekregen op 145%.

Overwerk
De regeling is verruimd en daarmee niet meer beperkt tot een salaris van maximaal € 40.000,- per jaar. De overwerkregeling  zal openstaan voor geheel JL 1 en JL2 (salaris van maximaal € 71.600,- per jaar).

Extra vakantiedag
Het aantal vakantiedagen wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 29 naar 30 dagen.

Flex Work Policy en de Parenting leave
Deze regelingen worden middels verwijzingen in de cao opgenomen. Het eigenaarschap van deze regelingen blijft liggen waar ze nu liggen; bij de OR respectievelijk bij Maersk.

Jaarlijkse health check
Deze bestaande mogelijkheid zal in de cao vermeld worden.

Sociaal plan
Het sociaal plan zal ongewijzigd worden verlengd tot 1 januari 2026.

Afgewezen voorstellen
Onze voorstellen over de flexibilisering van een tweetal christelijke feestdagen, een sportbudget, een budget voor loopbaanontwikkeling en een 80/90/100-regeling zijn niet gehonoreerd. Voor de flexibilisering van een tweetal christelijke feestdagen en de introductie van een sportbudget zijn er wellicht in een volgende cao mogelijkheden, aldus Maersk LN.

DigiC

De Unie heeft voor het eerst volgens het zogenaamde DigiC proces deelgenomen aan de cao-onderhandelingen bij Maersk. Dat betekent dat de medewerkers betrokken zijn geweest (of die mogelijkheid hebben gehad) bij het maken van onze voorstellen voor het vernieuwen van de cao. Alle medewerkers krijgen ook de gelegenheid om te stemmen over het eindresultaat.

Klik hier voor de meest gestelde vragen over DigiC bij Maersk.

Informatiesessie

We geven graag een toelichting op dit resultaat van onderhandelen. Daartoe organiseert De Unie op woensdag 18 oktober aanstaande een webinar van 10.00 uur tot 11.00 uur. Zet deze datum vast in je agenda door middel van deze ICS link (de link naar het webinar staat dan gelijk ook in je agenda). De link naar het webinar vind je hieronder: https://www.unie.nl/jouw-werkgever/maersk

Stemmen

Om te kunnen stemmen zullen de medewerkers benaderd worden door het onafhankelijke onderzoeksbureau Innervoice. Dit is dezelfde organisatie die ook de vragenlijst stuurde ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen. Via het werkmailadres ontvangt iedereen van InnerVoice een bericht met een link naar een stemformulier waar je vervolgens een stem kunt uitbrengen met een toelichting. Stemmen kan van 19 tot en met 29 oktober 2023.

Tot slot

Terugkijkend op deze eerste ronde cao-onderhandelingen van De Unie bij Maersk Line NL moeten we vaststellen dat er weinig ruimte was om te onderhandelen. Maersk Line NL geeft aan dat we nauwelijks nog ruimte hebben gekregen vanuit Maersk Global in deze ronde. Immers het budget voor 2023 wordt eind 2022 al bepaald. Het resultaat afgezet tegen de wensen van de werknemers is voor deze ronde daarmee teleurstellend. Het uiteindelijke oordeel laten we graag aan de medewerkers over. De Unie heeft met Maersk Line NL afgesproken dat we, na een eventueel akkoord, gelijk doorpakken met de onderhandelingen voor de cao vanaf 1 april 2024, zodat wij aan de voorkant het budget voor 2024 kunnen beïnvloeden bij Maersk Global.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met één van ons: Jan Admiraal jan.admiraal@unie.nl of Peter Werger peter.werger@unie.nl

Gerelateerde berichten

Maersk Line: eindbod

For English, click here Eerder deze maand informeerden we de leden over de gesprekken tussen Maersk en De Unie met…

Maersk Line: final offer

Earlier this month we informed our members about the talks between Maersk and De Unie with a view to a…

Word gratis lid