De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Verslag cao-overleg 9 december 2022

09 december 2022

Op 8 december is er weer overleg geweest tussen vakorganisaties en UWV. Zoals we in het vorige ledenbericht hebben aangegeven, zitten partijen ver uit elkaar. Tussen wat UWV biedt en wat de leden van De Unie verwachten zit een groot gat. Toch zijn we vol goede moed begonnen aan een lange onderhandeldag. Het is juist nu immers belangrijk om een cao tot stand te brengen met een mooie salarisverhoging. Medewerkers hebben dat met deze hoge inflatie echt nodig.

Word nu lid en doe direct mee met de cao-onderhandelingen!

Nog geen onderhandelingsresultaat in zicht

De leden en medewerkers die nog niet aangesloten zijn, hebben hun mening duidelijk laten weten. Dit hebben we overgebracht aan UWV, 4% structurele salarisverhoging is voor UWV-medewerkers volstrekt onvoldoende. Dit was voor UWV echter geen reden om het salarisbod te verhogen. Eigenlijk staan we aan het eind van de dag waar we ook begonnen zijn. Een salarisbod van 4%, wat voor de leden onvoldoende is. En geen nieuwe verbetering in de reiskostenvergoeding.

Aan de andere onderwerpen, die ook belangrijk zijn, thuiswerkvergoeding, functiewaardering, RVU en vaste banen voor flexwerkers zijn we niet eens toegekomen. Een frustrerende situatie.

Pensioen

We hebben wel een kleine stap gemaakt op het onderwerp pensioenopbouw. Partijen hebben, vooruitlopend op een eventueel resultaat, afgesproken dat de pensioenpremie wordt verhoogd als bijdrage aan de maximale pensioenopbouw in 2023. Er is nadrukkelijk nog niet afgesproken dat de maximale pensioenopbouw wordt gegarandeerd, zover wilde UWV niet gaan. We moeten er nog steeds rekening mee houden dat jouw pensioenopbouw in 2023 niet volledig zal zijn. Dit hangt af van de salarisverhoging die we weten te bereiken.

Voor UWV is dit een grote stap, omdat UWV hiermee teruggekomen is van het ingenomen standpunt dat de pensioenpremie niet hoger dan 22,7% mag worden. Positief is dat werkgever voor nu een beweging heeft gemaakt.

Beweging vakorganisaties

Het UWV verwijt de vakorganisaties dat wij een onrealistische salarisverhoging voorstellen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat er een cao tot stand wordt gebracht. Dan moet ook De Unie bereid zijn het ingenomen standpunt te verlaten. Wij hebben in twee stappen het voorstel voor salarisverhoging aangepast. De Unie vraagt nu 10,5% salarisverhoging in een cao van 1 jaar. Overigens vindt UWV ook dat het onrealistisch is om een salarisverhoging van 10,5% te vragen. Ons voorstel voor de reiskostenvergoeding (fiscale ruimte benutten) en de overige onderdelen uit de voorstellenbrief zijn nog ongewijzigd.

Word nu lid en doe direct mee met de cao-onderhandelingen!

Nieuw overleg

De huidige cao loopt af op 31 december 2022. De Unie wil graag een salarisverhoging afspreken die ingaat op 1 januari 2023. Daarom hebben we een extra cao-overleg afgesproken. We praten verder op 14 december 2022. De bonden en UWV hebben afgesproken om na de volgende gespreksronde meer inhoudelijke mededelingen te doen.

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen. Neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: teken de petitie!

Deze zomer vragen we de medewerkers van UWV om de petitie te tekenen. We willen dat zoveel mogelijk UWV medewerkers…

Word gratis lid