De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Canon Nederland: Overgangsafspraken geaccepteerd

07 juli 2023

Het overgangsprotocol van Canon NL is door de leden van De Unie geaccepteerd. Het protocol zorgt ervoor dat de overgang van de medewerkers van de cao Canon naar de ICK-cao goed verloopt en gaat in per 1 januari 2024 en geldt voor alle medewerkers van Canon NL die nu nog onder de cao Canon vallen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Afspraken overgang

In het overgangsprotocol zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat de medewerkers er financieel niet op achteruitgaan en de arbeidsvoorwaarden behouden blijven of zelfs verbeteren. Bij de gezamenlijke werknemersorganisaties waren er echter toch ook wat tegenstemmers. Leden die tegen hebben gestemd deden dat om verschillende redenen. Zo hadden mensen gehoopt dat er afspraken zouden zijn gemaakt over de Bedrijfs-AOW (RVU-regeling). Die regeling staat niet in de cao van Canon maar wel in de ICK-cao. In die cao is echter de nadrukkelijke voorwaarde opgenomen dat zowel de werknemer alsook de werkgever instemt met de regeling.

Bindende afspraken

Ook hebben leden tegen gestemd omdat ze vrezen dat er in de toekomst meer wijzigingen zullen plaatsvinden. In dat geval zal de werkgever echter toch weer met de bonden om tafel moeten, want de afspraken in het overgangsprotocol zijn bindend.

In het overgangsprotocol zijn onder andere de volgende zaken afgesproken:

  • Per 1 januari 2024 gaan alle medewerkers van Canon NL die nu onder de Canon-cao vallen over naar de ICK-cao.
  • De huidige salarisschalen blijven behouden en de medewerkers behouden allemaal hun huidige salaris.
  • De overgang naar de ICK-cao gaat alleen door als de medewerkers bij pensioenfonds PME kunnen blijven. Daarover zijn al afspraken gemaakt tussen werkgever en pensioenfonds.
  • De winstdelingsregeling is vervangen voor een structurele loonsverhoging van 1%.
  • Bevrijdingsdag (5 mei) blijft een jaarlijkse feestdag.

 

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn, via John.kapteijn@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid