De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NXP Semiconductors: Cao 2022-2023

07 november 2022

Na twee voorbesprekingen op donderdag 15 september en donderdag 6 oktober was er op woensdag 19 oktober voor het eerst sprake van onderhandelen. Door andere cao-resultaten en met name de uitkomst van de cao Metalektro was de hoogte van de lat al voor ons bepaald. Als we de berichten mogen geloven zijn de resultaten van NXP zonder meer goed te noemen en dat schept verwachtingen. Om die verwachtingen kracht bij te zetten hebben de gezamenlijke werknemersorganisatie op vrijdag 21 oktober alle collega’s willen informeren door middel van een flyer-actie in Nijmegen. Dit werd op dinsdag 25 oktober herhaald in Eindhoven.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

In de tussentijd proberen de bonden onderling zo goed mogelijk af te stemmen welke kant het op zou moeten en had NXP zich reeds bereid verklaard te komen tot een cao voor de duur van 12 maanden met een structurele loonverhoging per 1 februari van 6,5 % en tevens het verhogen van de targetbonuspercentages naar 5, 7 en 14%.

We zijn nog steeds in onderhandeling

Ik, belangenbehartiger John Kapteijn, heb steeds benadrukt dat de urgentie hoog is. Niet alleen omdat de cao per 1 november 2022 reeds vervangen zou moeten zijn door nieuwe afspraken maar zeker ook gelet op de inflatie waarmee we dagelijks geconfronteerd worden.

Het moet ook geen verbazing wekken dat alle loonruimte die er is, waarschijnlijk op zal gaan aan de structurele verhoging van de lonen. Alle andere voorstellen zouden – onder minder druk – onderwerp van gesprek kunnen zijn in de aanloop naar de cao 2023-2024.

Op woensdag 9 november gaan we weer met elkaar om de tafel voor ronde II. Op 8 november willen collegabonden (overigens niet alle collegabonden) een “laatste signaal” afgeven aan NXP. Dit als onderdeel van een actietraject voor het geval NXP in onvoldoende mate in zou gaan op de voorstellen. In goed overleg met onze kaderleden is besloten daaraan niet mee te doen. Er is aan onze kant genoeg vertrouwen in het bereiken van een mooi onderhandelingsresultaat. Het hanteren van een conflictmodel zou de relatie onnodig onder druk zetten.

Er zou toch voldoende ruimte moeten zijn voor een goed loonbod voor het huidige personeel wat ook nog aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers.

Reacties? Graag!

Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik altijd erg benieuwd ben naar jullie reacties. Kun je je vinden in bovenstaande? Of zie je het heel anders? Laat me weten via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid