De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sabic Limburg: Cao 2023-2024

11 september 2023

Terwijl het onderhandelingstraject bij Sabic Limburg loopt zijn er in dezelfde periode elders alweer 4 andere cao’s tot stand gekomen. Dit geeft een idee hoe moeizaam de onderhandelingen bij Sabic Limburg verlopen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Er wordt inmiddels niet alleen meer onderhandeld over jouw arbeidsvoorwaarden maar ook over de wijze van communiceren (daarvoor werd inmiddels apart overleg gepland). En alsof het allemaal al niet lang genoeg duurt, ontaarden de onderhandelingen, als we niet oppassen, in een soort van permanente “werkgroep”.

Op 22 augustus 2023 vond ronde VI plaats. Evenals ronde V eindigde deze ontmoeting laat in de avond zonder dat er enige noemenswaardige voortgang te melden viel. Ronde I vond plaats op 27 maart!

Het overzicht vanuit Sabic van de onderwerpen zoals de werkgevers die met ons wil bespreken vind je hier.

Daar zitten een aantal hete hangijzers tussen waarover al bij herhaling het “onbespreekbaar” door ons is uitgesproken. Onbespreekbaar tijdens deze onderhandelingen. Juist om te voorkomen dat het in een permanente werkgroep ontaard.

We streven bijvoorbeeld naar een zo groot mogelijke werkingssfeer: Zo veel mogelijk functies onder de cao maar dan ook voor alle afspraken. Sabic wenst grades 14-16 uit te zonderen van de salarisafspraken (het vervallen van artikel 21 lid 8).

Op het punt van de structurele verhoging van de salarisschalen en betaalde salarissen liggen we ook nog ver uit elkaar.

Over het afschaffen van de ODO-dagen lijken we het eens te zijn.

Maar op het punt van TOR en de verplichting tot overwerk pleegt Sabic een ongewenste koppelverkoop:

  • Het verlengen van de doorbetaling bij langdurige arbeidsongeschiktheid tot AOW (Compensatieregeling) alleen als,
  • toegangsleeftijd TOR wordt gekoppeld aan het naar achter schuiven van AOW en
  • leeftijd waarboven overwerk niet langer verplicht kan worden ook met AOW opschuiven.

Daar willen we best op studeren maar we willen daar nu geen ja tegen zeggen.

Tussentijds vindt er met regelmaat afstemming plaats met onze kaderleden. We gaan er daarbij vanuit dat die goed weten hoe de rest van de leden tegen de diverse onderwerpen aankijken.

Over de stand van zaken na ronde VI sprak ik op 24 augustus met de kadergroep.

Op 20 september ontmoeten werkgever en werknemersorganisaties elkaar weer: ronde VII.

Op 14 september om 15:30 uur zal er nog een bijeenkomst zijn met kaderleden. Daarbij zijn dan ook de leden van harte welkom. Over de plaats en de mogelijkheid daar eventueel digitaal aan mee te doen zullen wij de leden nog informeren.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid