De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Drankenindustrie: Eindbod cao Dranken, jouw stem telt

12 december 2022

Afgelopen week hebben we voor de tweede keer onderhandeld met de werkgevers in de sector Dranken. Het eerste overleg was vooral toelichten van de voorstellenbrieven. Onze voorstellenbrief kan je hier lezen en de voorstellen van de werkgevers hier.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Op basis van deze brieven zat er vooral een behoorlijk verschil in onze loonvraag en wat de werkgevers wilden bieden. De werkgevers zien voor 2023 behoorlijk wat bedreigingen terwijl wij vooral kijken naar de gestegen kosten voor de werknemers.

Uiteindelijk konden we het hier niet over eens worden op basis van onze inzet. De werkgevers hebben besloten om het maximale dat ze konden bieden in een ultiem eindbod voor te leggen. De gehele tekst van het eindbod met toelichting van de werkgevers kun je hier lezen. Onderstaand de belangrijkste punten uit het eindbod;

 1. Looptijd
  De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.
 2. Loonontwikkeling
  De feitelijke lonen, de cao-salarisschalen en de eventueel door werkgever gebruikte (hogere) salarisschalen worden op 1 januari 2023 met 4% structureel verhoogd en vervolgens structureel verhoogd met € 40,- per maand.
  Voor een werknemer op het maximum van de laagste schaal betekent dit een loonsverhoging van in totaal 6,1% en voor een medewerker op het maximum van de hoogste schaal 5,1%.
  Deze verhogingen zijn ook van toepassing op het minimum van de vakantietoeslag.
  Bedrijven die in 2022 al een loonvoorschot aan de werknemers hebben gegeven, kunnen het/de voorschot(ten) niet verrekenen met de nieuwe cao-verhoging per 1 januari 2023.
 3. Nationale Bevrijdingsdag
  Werknemers die op de dag dat Nationale Bevrijdingsdag wordt gevierd vrij willen hebben, kunnen hiervoor in overleg met hun leidinggevende bij voorrang verlof opnemen.
 4. Kruispuntgesprek
  In artikel 7.3. cao is het zogenaamde kruispuntgesprek met werknemers van 60 jaar en ouder opgenomen over hun ambities en wensen ten aanzien van hun laatste loopbaanfase. In dit kruispunt-gesprek wordt inzicht gegeven in en worden afspraken gemaakt over voortzetting van de werkzaamheden tot aan de pensioendatum en over de mogelijkheden voor korter werken of eerder stoppen (zoals vrije uren voor oudere werknemers, het naar voren halen van pensioen, deeltijdmogelijkheden en deeltijdpensioen). Vervroegd uittreden op individuele basis door gebruik te maken van de tijdelijke RVU-regeling behoort ook tot mogelijkheden.

We leggen dit eindbod neutraal aan de leden voor. Neutraal omdat jij prima in staat bent zelf te bepalen of jij op basis van de verschillende argumenten benoemd in de brieven je een mening te vormen of je hiermee in kunt stemmen.  De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot 28 december.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid