De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Cao-onderhandelingen en meer…

22 september 2023

In dit bericht informeren wij je over de start van de cao-onderhandelingen, de stand van zaken in de werkgroepen én de Maand van de Vakbond.

Word direct lid!

 

Cao-onderhandelingen

Op 15 september 2023 zijn we met de onderhandelingen gestart en hebben we het vooral gehad over pensioen. Cao-partijen moeten door de Wet Toekomst Pensioenen nadere afspraken maken voor de nieuwe cao. De werkgroep Pensioen heeft advies uitgebracht aan cao-partijen over het type pensioenregeling, premie en ambitie, nabestaandenpensioen, overgangsrecht en compensatie, invaren en tot slot de uiterste datum van transitie. Cao-partijen moeten hier nu verder over gaan onderhandelen met elkaar.

Gezien de complexiteit van het pensioendossier verwachten cao-partijen niet eerder dan 19 december 2023 de uitkomsten bekend te kunnen maken inclusief de andere arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Dit is van belang voor de transitietrajecten die mogelijk al zijn ingezet voor aanstaande
1 januari 2024. Voor de volgende onderhandelingsronde staat het onderwerp pensioen weer op de agenda en bespreken we ook de voorstellenbrieven van werkgevers, De Unie en de andere vakorganisaties.

De komende bijeenkomsten zijn op woensdag 11 oktober, woensdag 1 november, woensdag 15 november, vrijdag 24 november, woensdag 13 december en tot slot op dinsdag 19 december 2023.

Werkgroepen

De werkgroep Oversteken op de Arbeidsmarkt houdt zich bezig met een digitale matchingstool om werknemers die ‘at risk’ zijn van werk naar werk te helpen in de verzekeringssector of aangrenzende financiële sectoren. Ook verzamelen we onderzoeken over relevante arbeidsmarkt-ontwikkelingen en willen we een netwerk van mobiliteitsadviseurs opzetten die kennis en ervaring uitwisselen en ook arbeidsmarkt-activiteiten organiseren.

De werkgroep Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid heeft werkgevers en vakorganisaties geadviseerd om geen nieuwe tools op het gebied van duurzame inzetbaarheid te introduceren in de cao. Wel is er behoefte aan masterclasses over thema’s om zo de onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen en netwerken te vergroten. De data en inhoud van de kennissessies moeten nog worden afgestemd en worden later bekend gemaakt.

De werkgroep Pensioen is klaar en de werkgroep Functiehuis en Loongebouw is stopgezet, omdat de behoefte eraan ontbrak bij partijen. De werkgroep Arbocatalogus is bezig met het vernieuwen van de teksten op de website en het onderhoud van de werkdruktemeter. Deze arbotools zijn ook beschikbaar voor de zorgverzekeraars en zij nemen daarom ook deel aan deze werkgroep.

Maand van de vakbond

In de cao hebben vakorganisaties en werkgevers de afspraak gemaakt om een ‘maand van de vakbond‘ te organiseren. We hadden aanvankelijk de maand september uitgekozen maar het is uiteindelijk oktober 2023 geworden. De werkgevers zullen deze actie faciliteren en gedurende twaalf maanden het vakbondslidmaatschap van de werknemers voor 50% vergoeden. Dit geldt zowel voor bestaande leden van de vakbonden als voor nieuwe leden. De actie wordt vanuit het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties verspreid en zo mogelijk ook via het BTO, platform van de medezeggenschappen in de sector. Houd de website van De Unie en sociale media in de gaten!

Nieuwe leden profiteren van ons actietarief van 8,95. En na een jaar krijg je de helft terug van je werkgever. Dan heeft je lidmaatschap je dus 4,48 per maand gekost. In onze hoofdstad is dat de prijs van één cappuccino!

Word direct lid!

 

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, stuur dan een email naar de belangenbehartiger, Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl of bel met 06-52522074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies? Neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851963.

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Cao

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

Word gratis lid