De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Actiejournaal

05 april 2023

Dinsdag 4 april heeft De Unie in een online actiejourmaal de leden van De Unie en overige medewerkers van ING geïnformeerd over het eindbod van ING. Tevens hebben we het standpunt van De Unie over dit eindbod toegelicht. 1250 ING-medewerkers hebben dit actiejournaal gevolgd. Ook van de gelegenheid om vragen te stellen werd goed gebruik gemaakt. Dit bood ons de gelegenheid om de veel gestelde vragen live tijdens de uitzending te beantwoorden. De vragen die minder frequent werden gesteld zijn via de chat of via de e-mail beantwoord. Het actiejournaal is terug te kijken. Als jouw vraag nog niet beantwoord is, neem dan contact op door middel van onderstaande contactgegevens.

WORD LID

 

In dit actiejournaal willen we twee zaken bespreken:

  • Een sessie van het online actiejournaal in het Engels voor niet-Nederlandstaligen
  • Opheldering van de plannen voor 11 april

Uitnodiging Engelstalige sessie

We herhalen het actiejournaal in het Engels. Deze uitzending is:

Datum:  Donderdag 6 april 2023
Tijd:      13.00 – 14.30 uur
Locatie: Online, de link wordt op donderdag 6 april geplaatst op www. Codeoranje.nu

Tijdens de sessie is aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Proces cao-onderhandelingen
  • Inhoud Eindbod ING
  • Financiële doorrekening
  • Ruime gelegenheid om vragen te stellen

De gehele sessie is in het Engels. We rekenen wederom op een grote deelname. De Unie zal ING informeren dat dit een informatiesessie is in het kader van de cao-onderhandelingen. Deze mag je onder werktijd bijwonen.

11 april 2023

Er staan nog twee acties op de actiekalender van de gezamenlijke vakorganisaties. Een stakingsdag op 11 april 2023 en activiteiten rond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april. Twee van de drie vakorganisaties hebben besloten om 11 april niet te gebruiken om te staken, omdat zij in afwachting zijn van de reactie van hun leden op het eindbod.

De Unie heeft daarom ook besloten om deze dag de leden niet op te roepen om te staken. We gaan 11 april gebruiken om de acties van 24 april 2023 goed voor te bereiden.  Ook willen we strategische momenten met elkaar bepalen waarmee we de meeste impact kunnen maken bij ING. Hierbij hebben we jouw hulp nodig. We roepen leden en hun collega’s die actief willen helpen op om op 11 april met ons mee te denken.

Wat:          Werkbijeenkomst

Wanneer: Dinsdag 11 april 2023

Tijd:          18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)

Waar:       Unieplaza, Multatulilaan 12 Culemborg

Eten:        Ja, voor eten en drinken wordt gezorgd

Wie:          Leden van De Unie en geïnteresseerde medewerkers die
de handen uit de mouwen willen steken om op 24 april een
succesvolle actie neer te zetten.

Hoe:         Stuur ons een bericht dat je erbij bent op info@codeoranje.nu voor
vrijdag 7 april

Tijdens het actiejournaal van 4 april is deze werkbijeenkomst niet aangekondigd. De vragen tijdens de sessie over 11 april en onduidelijkheid over de oproep tot het opnemen voor verlof zijn voor De Unie reden geweest om de plannen aan te passen. Deze werkbijeenkomst komt in de plaats van eerder gecommuniceerde plannen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: Uitslag ledenraadpleging cao!

De cao-onderhandelingen bij ING zijn anders verlopen dan in andere jaren. Het overleg werd gekenmerkt door een starre houding van…

ING: Stemming cao

ING heeft eenzijdig een eindbod op tafel gelegd. Dit was na een succesvolle stakingsdag op 30 maart 2023 in Leeuwarden…

ING: Niet mijn cao!

Actie 24 april 2023,  niet mijn cao. De Unie roept de leden op om op 24 april om 12.30 uur aanwezig…

Word gratis lid