De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

IBM: Aangekondigde reorganisatie

27 februari 2024

Kortgeleden heeft IBM ons in kennis gesteld van het voornemen tot een reorganisatie. Afgelopen woensdag, 21 februari, zijn de vakbonden bij IBM op consultatie geweest om deze plannen toegelicht te krijgen. Naar eigen zeggen, gaat IBM over tot deze reorganisatie in het kader van haar transformatie naar een “Cognitive Solutions en Cloud Platform” bedrijf.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Hoewel het gaat om een beperkte groep mensen, zullen bijna alle business units bij IBM in meer of mindere mate worden geraakt. IBM werkgever wijst erop dat de Sociale Paragraaf die overeen is gekomen met de OR van toepassing zal zijn en dat er in eerste instantie gestuurd zal worden naar vertrek met een vrijwillig karakter. De medewerkers worden benaderd en gevraagd worden de Vrijwillige Werk naar Werk-regeling te accepteren. Doet een medewerker dit niet, dan zal hij of zij voorlopig in functie blijven, waarbij de werkgever benadrukt dat dit geen garantie is dat de medewerker later in het jaar niet alsnog met boventalligheid wordt geconfronteerd.

Hoewel het beoordelen van het nut en de noodzaak van deze reorganisatie ligt bij de OR van IBM, kun je als lid van De Unie natuurlijk bij ons terecht voor ondersteuning bij eventuele gevolgen voor jou. Ben jij één van de mensen die benaderd wordt? Schroom dan niet om bij De Unie aan te kloppen voor advies. Zo kun je bijvoorbeeld je vaststellingsovereenkomst (VSO) laten checken door onze juristen. Daar heb je recht op als lid!

Naast deze ontwikkeling speelt uiteraard ook nog de kwestie van de achterblijvende arbeidsvoorwaarden bij IBM, Hier is de afgelopen maanden veel aandacht voor geweest. Ook hier is De Unie, in samenspraak met de andere vakbonden en in gepast overleg met de OR, nog steeds mee bezig.  Hierover worden de leden spoedig geïnformeerd.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Huug Brinkers via huug.brinkers@unie.nl of met Peter Werger via peter.werger@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid