De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Van alles van maart 2023

13 maart 2023

In dit bericht informeren wij je over het periodieke overleg van HR, COR en vakorganisaties van donderdag 9 maart 2023.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,- 

 

Periodiek overleg

Vakorganisaties hebben aangegeven meer achtergrond te willen krijgen bij de bedrijfsonderdelen van Aegon. Wat houdt hen bezig, welke vraagstukken spelen er, wat doen ze precies, in hoeverre helpen de cao-afspraken in de bedrijfsvoering en in de relatie/verhouding met medewerkers? Welke verwachtingen/welke zorgen hebben ze bij de combinatie a.s.r./Aegon?

Na Jan Willem Weidema (Corporate Center) en Nadine Klokke (Knab) was Paul Everloo, de CEO van TKP te gast in ons overleg. Paul heeft ons verteld over de klanten, producten, diensten en cijfers van TKP [https://www.tkppensioen.nl/]. Bij TKP werken 700 vaste medewerkers en 300 externen aan met name de pensioentransitie. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar, er is minder dan 10% uitstroom en het ziekteverzuim ligt onder de 4%. Cijfers die hem bevallen. Uit onderzoek onder het personeel blijkt dat de nieuwe manier van werken populair is onder TKP’ers. Een punt van verbetering is het leiderschap bij TKP. Paul zet daar met trainingen voor management en teams op in om dit te verbeteren. Qua arbeidsvoorwaarden is er tevredenheid over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. TKP kan er prima vast en flexpersoneel mee werven en behouden. Jonge TKP’ers hebben een voorkeur voor cao-onderdelen als (sabbatical) verlof, vitaliteit en werk/privé-balans.

Verder gaf Paul aan dat de medewerkers de fusie met a.s.r. niet bedreigend vinden. TKP blijft onder dezelfde naam zelfstandig werken. Wel is er behoefte aan duidelijkheid over de toekomstige arbeidsvoorwaarden. TKP heeft recent hetzelfde platform (Plexus) gekocht als waar a.s.r. mee werkt en a.s.r. krijgt dezelfde aandeelhoudersrol als Aegon nu heeft. Paul denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de door Jos Baeten aan de aandeelhouders toegezegde inverdieneffecten van 185 miljoen per jaar door wellicht huidige pensioendienstverlening van a.s.r. aan klanten over te nemen.

Een andere gast in het overleg was Els Jacobs van Global HR Compensation & Benefits om over de ontvlechting van HR Aegon NL te spreken. Zij houdt zich bezig met de 82 contracten die HR NL heeft lopen waaronder de cao, sociaal plan en pensioenregeling. De bedoeling is dat in ieder geval deze contracten van toepassing blijven/worden voor de medewerkers die niet meegaan naar a.s.r., de zogenaamde ‘remainco’. Om daar voor te zorgen, is er een nieuwe personeels-BV opgericht met de naam Aegon Employees Netherlands (AEN). Net voor het moment waarop het gaande personeel overgaat naar a.s.r. gaat het blijvende personeel met de wet Overgang van personeel (OvO) over naar AEN. De overgang naar AEN hangt samen met de closingdate en is daarom waarschijnlijk in juni 2023.

Pensioen

Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Dit had ook effect op de franchise in de Aegon pensioenregeling. Inmiddels heeft Aegon Cappital het pensioenreglement hierop aangepast. Daarnaast is er in 2022 ook een wijziging in de life cycles geweest. Alle deelnemers zijn hierover door Aegon in juni 2022 al geïnformeerd. Ook dit punt is gelijk meegenomen in het pensioenreglement.

Fusieproces

Dinsdag 14 maart 2023 gaan vertegenwoordigers van vakorganisaties, medezeggenschap en HR van zowel a.s.r. als Aegon onder leiding van een externe procesbegeleider aan de slag met het proces van integratie en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Op de agenda staan de cultuur van de nieuwe organisatie, het proces van samengaan, het juridisch kader en de bespreking van de overzichten van de arbeidsvoorwaarden en pensioen. Als laatste kijken we naar een tijdlijn voor het proces en wat er op agenda voor vrijdag 24 maart kan komen. Na de 14e krijg je uiteraard een terugkoppeling.

Contact

Zijn er vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid