De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ICK: Cao-onderhandelingsresultaat

15 december 2023

Op 12 december 2023 hebben wij gesproken met de werkgevers voor de ICK-cao. In een eerder stadium gaven de leden aan nog graag enige beweging bij werkgevers zij willen zien. Zij zien graag een beter bod voor de nieuwe cao.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Inhoudelijk leidde het overleg van 12 december niet tot een verbeterd bod. Wel stemmen werkgevers in om de bedrijven aan te pakken die bij het toekennen van de individuele salarisverhogingen niet in de geest van de cao-afspraak over de verhoging handelen. Daarmee krijgen medewerkers die onder deze cao vallen meer zekerheid dat zij de afgesproken verhoging ook daadwerkelijk krijgen. Op de meeste punten zijn we tot een onderhandelingsresultaat gekomen.

Functie- en beloningsgebouw

Bij de aanpassing van het functie- en beloningsgebouw blijven nog enkele belangrijke verschilpunten. Werkgevers hebben een voorstel op laten stellen door een externe partij. Nadere toetsing door onze specialisten liet zien, dat er nog fundamentele weeffouten in dat voorstel zitten. Afgesproken is dat onze specialisten en die van de werkgever begin januari met elkaar gaan overleggen. Daarna zullen de onderhandelaars en specialisten van de vakbonden en werkgevers, dit onderwerp formeel afronden, zodat het gemoderniseerde functie- en salarisgebouw in de nieuwe cao komt. Daarna gaan wij het volledige onderhandelingsresultaat aan onze leden, hopelijk vóór eind januari 2024, ter stemming voorleggen.

Vooralsnog willen wij bij onze leden peilen hoe zij denken over de resultaten van de onderhandelingen tot nu toe. Daarom nodigen wij de leden uit voor een gezamenlijke werknemers MS Teams-bijeenkomst op donderdag 21 december om 19:30 uur.

We hadden graag de uitkomsten van het overleg en het onderhandelingsresultaat gelijk met dit bericht meegezonden, maar deze zijn helaas nog niet beschikbaar. Deze gaan we komende week alsnog toezenden.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.

Gerelateerde berichten

ICK: Cao-onderhandelingen gestart

We zijn inmiddels gestart met de onderhandelingen voor de ICK-cao. Je treft onze cao-voorstellen hier aan. De basis van deze voorstellen…

Word gratis lid