De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Groothandel in Bouwmaterialen: Eerste informeel cao-overleg

04 april 2024

We hebben deze week de aftrap gedaan om te komen tot een nieuwe cao in de groothandel in Bouwmaterialen. We hebben het eerst over het proces gehad, zeker in relatie tot het proces bij de vorige cao. Bij de vorige onderhandelingen was er behoorlijk wat onduidelijkheid ontstaan of we nu wel of geen resultaat bereikt hadden met alle gevolgen van dien. Er is toen door één vakbond zelfs actie gevoerd. Uiteindelijk hebben we voldoende steun van de leden gekregen om de cao te tekenen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

We hebben voor nu afspraken kunnen maken om te voorkomen dat er weer onduidelijkheid gaat ontstaan over de status van de te maken afspraken. Dit betekent wel dat er eerst onderhandeld moet gaan worden over deze afspraken. De huidige cao is inmiddels al afgelopen, hoog tijd dus om nu voortvarend aan de slag te gaan.

Om goed beslagen ten ijs te komen hebben wij je gevraagd om in te stemmen met de concept cao-voorstellenbrief. Deze is in ruime meerderheid goedgekeurd. De Unie gaat dus de onderhandelingen voeren met de werkgevers op basis van deze cao-voorstellenbrief.

De werkgevers hebben aangegeven dat ze naast loonafspraken vooral over andere zaken uit de cao willen praten met ons. Over welke onderwerpen en wat dit gaat betekenen is nog niet duidelijk. Dit hopen we te vernemen op de eerste formele onderhandelingsdag die op 15 mei plaats gaat vinden. Dit duurt nog even, maar de werkgevers hebben aangegeven deze tijd echt nodig te hebben om al die onderwerpen die ze willen bespreken eerst goed met hun achterban te bespreken.

Wij vinden dat ze dit al eerder hadden kunnen doen, maar het is voor nu een gegeven. Op uitdrukkelijk verzoek van De Unie hebben we wel hele dagen ingepland om toch zo snel mogelijk tot een resultaat te kunnen komen. Wat De Unie betreft blijft staan dat de eerste loonsverhoging ook gelijk in zal gaan bij de ingangsdatum van deze nieuwe cao op 1 april 2024!

Tot zover een eerste update. De leden horen zo snel mogelijk na 15 mei wat de uitkomsten van dit eerste overleg zijn.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid