De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

OCI: Cao 2024, ronde I

11 december 2023

Er is goed gereageerd op de uitnodigingen om de belangenbehartiger van input te voorzien. In overleg met kaderleden en onze arbeidsvoorwaardencoördinator zijn de puntjes op de i gezet.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Onze wijzigingsvoorstellen voor de cao 2024 kun je hier lezen.

Op donderdag 7 december 2023 vond ronde I plaats. OCI had echter nog geen mandaat. Dat is vreemd, omdat ook OCI weet dat onderhandelingen voor 2024 aanstaande waren.

Wij vroegen de leden 6 december al om reacties op de brief zoals die door OCI zelf op 5 december was verspreid:

  • Geen voorstellen van de kant van de werkgever.
  • Ronde I zou gebruikt worden om nogmaals de slechterde situatie toe te lichten.
  • Eerst te bespreken onderwerpen: pensioen en sociaal plan.

Pensioen

Pensioenfonds PGB koppelt jaarlijks terug over de inleg van de premies. Dan kan er een keuze gemaakt worden die met de pensioencommissie en werknemersorganisaties wordt besproken. Het zou nu gaan om een verhoging van het opbouwpercentage met 0,01%. Op jaarbasis een extra opbouw van gemiddeld
€ 6,-. Alternatief was om het relatief geringe bedrag toe te voegen aan het depot, waardoor het langs die weg toch weer ten goede zal komen aan de deelnemers.

Sociaal plan

OCI schetst sombere verwachtingen voor zowel de korte als de lange termijn. Daarom is het verlengen van het sociaal plan van belang. Mocht een reorganisatie aan de orde zijn, dan zal – zoals gebruikelijk – nut en noodzaak aangetoond moeten worden. Dat zal ook getoetst worden door de OR. Na 1 januari 2024 zal de cao-nawerking hebben. Het sociaal plan heeft dat niet.

Op het voorstel van werknemerskant om nu afspraken te maken over het voorkomen van een “sociaal plan”-loze periode, wilde werkgever niet ingaan. OCI blijft erbij om na 1 januari opnieuw te gaan onderhandelen over de inhoud van een sociaal plan.

Cao-onderhandelingen

Er is dus nog niet daadwerkelijk onderhandeld. Wij zullen OCI nu onze voorstellenbrief gaan toesturen. Er is vooralsnog geen reden af te wijken van onze oorspronkelijke plannen. De resultaten van het bedrijf mogen dan op dit moment te wensen overlaten, maar dat is op geen enkele wijze terug te voeren op de inspanningen van de medewerkers. Na jaren van hele goede resultaten en hoge beloningen voor aandeelhouders kunnen er altijd tegenvallende jaren volgen. Er is nogal niet het een en ander aan de hand in de wereld. Het is aan OCI en de aandeelhouders om daarop voorbereid te zijn. Daar zijn reserves voor.

Verplicht verlof

Dit onderwerp is ook ter sprake gekomen. De ondernemingsraad is gevraagd hier wat van te vinden. Het zou gaan om een collectief vrijaf in de 1e week van januari en een paar dagen in de week van Vasteloavend voor de medewerkers in dagdienst (in totaal 7 dagen). De ondernemingsraad heeft vrijwel unaniem tegen gestemd. De werkgever is ervan overtuigd dat hij handelt naar artikel 43 lid 3. Of dit artikel op deze manier mag/kan worden toegepast, wordt juridisch uitgezocht.

Werknemersorganisaties zullen de juridische uitleg ook nader bekijken. Natuurlijk is van belang waarom OCI deze collectieve verlofdagen wenst aan te wijzen.

Ronde II volgt op 11 januari en ronde III op 31 januari.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid