De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NXP Semiconductors:

18 augustus 2023

Hoe gaat het met NXP Semiconductors? Dat willen niet alleen aandeelhouders weten. Hoe NXP het doet is van belang voor alle stakeholders. En daarbij komt het personeel zeker niet op de laatste plaats. Gaat het beter of gaat het slechter in vergelijking met voorgaande jaren? Dat alles bepaalt de loonruimte, de ruimte om arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen te realiseren en de ruimte om arbeidsvoorwaarden te optimaliseren. Per 1 november 2023 loopt de huidige cao af. De gesprekken over de nieuwe cao zijn aanstaande en vóór 1 november 2023 moeten er bij voorkleur weer nieuwe afspraken liggen. Hiervoor willen wij graag de input van onze leden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Het sociaal-economisch strijdtoneel

Het lopend cao-seizoen is bepaald door krapte op de arbeidsmarkt en een ongekend hoge inflatie. In ons niet-aflatende pleidooi voor, niet alleen het behoud van koopkracht maar ook het verbeteren daarvan was het compenseren van de inflatie plus 1% waar we bij de meeste overlegtafels mee begonnen zijn. De gemiddelde contractloonstijgingen vertoonden een stijgende lijn maar lijken over z’n hoogste punt heen (uitzonderingen daargelaten). Ook de inflatie lijkt af te nemen alhoewel het nog steeds onduidelijk is of dat door zal zetten en hoe snel.

Uiteraard kijken we juist bij een bedrijf als NXP wat daar aan maatwerk gewenst is.

Uitnodiging

De belangenbehartiger John Kapteijn ontvangt van de leden graag de ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen/ verbeteringen die de lezen graag in de arbeidsvoorwaarden gerealiseerd zouden willen zienWaar ligt de prioriteit? Wat is belangrijk? Wat is de ondergrens en tot hoever wil je gaanWaar moet het in de aanstaande onderhandelingen over gaan? Waar liggen de accenten, wat is heilig en wat is bespreekbaar? Als je reageert, vermeld dan in het onderwerp: NXP-cao 2023-2024-input. Reacties graag vóór 26 september 2023.

Nieuwe leden welkom en héél hard nodig bij NXP Semiconductors

De afgelopen jaren heeft De Uniespijtig genoeg – in een aantal branches, sectoren of bedrijven afscheid genomen van het cao-overleg omdat het ledental te laag geworden was. Dat hoeft niet voor de eeuwigheid te zijn want een ledental kan uiteraard ook weer groeien. Wil jij dat De Unie namens jou blijft meepraten over de arbeidsvoorwaarden bij NXP Semiconductors, zorg dan dat we uit de gevarenzone blijven en werf af en toe een nieuw lid. Praat samen mee en verstevig onze positie bij NXP. Een loonsverhoging is geen recht, daar moet over onderhandeld worden. In goed overleg en met wederzijds goed vinden komen verbeteringen tot stand. Een groot draagvlak voor De Unie is daarbij van belang.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn via John.kapteijn@unie.nl of bel met 06-5252 2067.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid