De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

HEMA: gaat over naar de cao Retail Non-Food (RNF)

16 februari 2023

HEMA wil verder zonder HEMA CAO hp en ook zonder De Unie!
(en ook zonder de HEMA CAO voor de functiegroepen A t/m I)

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Aanleiding

HEMA moet over naar de cao Retail Non Food (RNF). Maar er is een aanzienlijk verschil tussen de cao’s bij HEMA en de RNF-cao. HEMA heeft ideeën hoe ze dat willen oplossen.

Het voornemen van HEMA 

Het verschil tussen de RNF cao en de huidige HEMA cao’s wil HEMA overbruggen door aanvullend op de RNF-cao zogenaamde HEMA bedrijfseigen regelingen te maken. HEMA wil die gaan afspreken met de HOR door middel van instemmingsaanvragen; niet met De Unie en andere vakbonden. Wij zijn het daar overigens niet mee eens.

HEMA heeft aangegeven dat het haar bedoeling/intentie is dat er op het moment van overgang (1 juli 2023) geen verslechteringen gaan plaatsvinden.

Voor ‘nieuwe’ medewerkers

Voor deze medewerkers zou gaan gelden: RNF-cao + de bedrijfseigen regelingen = de huidige HEMA cao’s.

De waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket zou dan voor en na 1 juli gelijk zijn. Het maakt voor een werknemer dan niet uit of hij/zij voor of na 1 juli 2023 in dienst is getreden of treedt.

Voor medewerkers met lange(re) dienstverbanden

Daarnaast staan er in de HEMA cao’s arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op werknemers die al lang(er) in dienst zijn en die te maken hebben met oude rechten; rechten vanuit het verleden. Om die rechten te borgen en/of te compenseren wil HEMA een Overgangsregeling treffen; af te spreken met de vakbonden.

Voor deze medewerkers met langer dienstverbancden zou gaan gelden:

RNF-cao + de bedrijfseigen regelingen + Overgangsregeling = de huidige HEMA cao’s.

HEMA heeft aan De Unie gevraagd of zij met HEMA de overgangsregeling wil afspreken.

De positie van de HEMA medewerker  

Aan alle medewerkers wordt straks gevraagd (moet worden gevraagd) om wel of niet te tekenen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket per 1 juli 2023.

  1. Als een medewerker dat doet, geldt dat hij/zij akkoord gaat met: RNF-cao + HEMA bedrijfseigen regelingen HOR + (indien op hen/haar van toepassing) een Overgangsregeling.
  2. Als een medewerker niet tekent, dan is op hem/haar de RNF-cao + de HEMA cao’s van toepassing voorzover die uitgaan boven de RNF-cao. Anders gezegd: de werknemer behoudt als hij/zij niet tekent het huidige pakket arbeidsvoorwaarden èn de arbeidsvoorwaarden die in de RNF-cao staan. En ook de afspraken die in de RNF-cao gemaakt gaan worden, zoals de (toekomstige) loonsverhogingen. Dus: bij deze optie hou je tenminste wat je nu hebt! De HEMA bedrijfseigen regelingen zouden dan niet van toepassing zijn.

HEMA beoogt dat straks de medewerkers tekenen voor optie 1. Daarom wil HEMA  met vakbonden de overgangsregeling overeenkomen. Immers de instemming/goedkeuring van vakbonden op de overgangsregeling zal bij veel medewerkers het vertrouwen geven dat het ‘goed’ is en dat het wel goed geregeld is/zal zijn.

Wat vindt De Unie? 

Wij vinden dat de rechten die medewerkers nu hebben op basis van de huidige HEMA cao’s gerespecteerd moeten worden en ook gerespecteerd moeten blijven (met name de medewerkers met de langere dienstverbanden); dus niet alleen op het moment van de overgang, maar ook daarna! Zo’n afspraak is goed, duidelijk en niet moeilijk te maken.

Wij denken echter dat HEMA met een overgangsregeling wil bewerkstelligen dat de huidige rechten van medewerkers in een bepaald tempo na de overgang wel worden afgebouwd. Een afspraak over een dergelijke overgangsregeling is niet in het belang van onze leden en de andere werknemers. Op dit moment zien wij daarom niet in dat we een overgangsregeling met HEMA zouden moeten afspreken.

Of een medewerker straks wel of niet zal tekenen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket (optie 1), hangt af van de kwaliteit en het niveau van de HEMA bedrijfseigen regelingen en van de overgangsregeling. Over de overgangsregeling hoeft volgens ons ook niet onderhandeld te worden. HEMA kan er namelijk voor zorgen dat het nieuwe pakket (inclusief overgangsregeling) er zo uitziet dat het aantrekkelijk genoeg is voor de medewerker om te tekenen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket.

Als de medewerker tot de conclusie komt dat de overgangsregeling zijn huidige rechten aantast, ligt het voor de hand dat de medewerker kiest voor optie 2: dan is de RNF-cao van toepassing en de arbeidsvoorwaarden van de HEMA cao die daar bovenuit gaan blijven ook van toepassing. De werknemer behoudt dan tenminste wat hij nu heeft. De toekomstige afspraken die in de RNF cao gemaakt gaan worden, waaronder de loonsverhogingen, zullen ook op hem/haar van toepassing zijn.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

Advies

Elke medewerker, elk lid, kan straks bij ons een advies of een check krijgen of het verstandig is om te tekenen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket (optie 1) of dat het beter is om niet te tekenen waardoor je tenminste houdt wat je nu hebt (optie 2). En deze afweging kan per individu verschillend uitpakken.

Wij zullen de leden op de hoogte blijven houden van toekomende ontwikkelingen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met belangenbehartiger Jan Admiraal via jan.admiraal@unie.nl of bel 06-5252 2048.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid