De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Voorstel wijziging indexatiemaatstaf PFI

09 januari 2024
ING

Dit bericht is in eerste instantie van belang voor leden die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij Pensioenfonds ING (PFI). PFI is een gesloten pensioenfonds sinds 1 januari 2014. Was je voor die tijd in dienst bij ING, dan ben je deelnemer bij PFI. Voorgesteld wordt om de PFI-pensioenregeling te wijzigen. De Unie legt deze wijziging ter stemming aan jou voor. Ben je geen deelnemer bij PFI omdat je op of na 1 januari 20214 in dienst bent getreden bij ING? De Unie is ook benieuwd naar de mening van de leden.  Dan kan dit bericht toch belangrijk zijn. Aan de wijziging van de pensioenregeling zijn namelijk voorwaarden verbonden die verband houden met de komende pensioentransitie van beide pensioenregelingen (PFI en ING CDC pensioenfonds) naar de nieuwe pensioenwetgeving.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Online Ledenvergadering

Omdat niet iedereen goed thuis is in pensioen, organiseert De Unie een online ledenvergadering op vrijdag 12 januari 2024.

Concept-afspraak

Er is een concept-afspraak gemaakt tussen vakorganisaties, werkgevers NN en ING en PFI. Dit concept-besluit komt erop neer dat we van plan zijn in de pensioenregeling PFI met terugwerkende kracht, vanaf 2022, de indexatie voor werkenden te veranderen naar de prijsindex (net als gepensioneerden). In de huidige pensioenregeling PFI is de loonindex de maatstaf. Een toelichting kun je hier lezen.

Aan de wijziging van de indexatiemaatstaf zijn ook voorwaarden verbonden die verband houden met de komende pensioentransitie in verband met de Wet Toekomst Pensioenen.
a. De pensioenpremie van ING blijft in de nieuwe pensioenregeling gelijk.
b. ING betaalt geen aanvullende bijdrage aan de transitie.

Achtergrond

Tot nu toe is de jaarlijkse toeslag bij PFI niet voor iedereen gelijk. Voor deelnemers in dienst bij NN of ING wordt de collectieve loonstijging (cao) gevolgd, dit is de loonindex. De pensioenen van de niet-actieven en van de meeste gepensioneerden worden verhoogd op basis van de prijsinflatie, met een maximum van 3%. PFI heeft eind 2022 besloten om een aanvullende toeslag (“indexatie”) toe te kennen aan niet-actieven en gepensioneerden, vanwege de hoge inflatie over 2022. Dit verschil in indexatie (8% voor gepensioneerden en niet-actieven versus 0% voor de werkenden) was aanleiding voor sociale partners om met PFI in gesprek te gaan. Onderzocht is of en hoe we dit verschil ongedaan konden maken. Conclusie van de studie is dat dit, op korte termijn, alleen mogelijk is door met terugwerkende kracht de indexatiemaatstaf van de werkenden te wijzigen naar prijsindex. Voor PFI heeft de harmonisatie van de indexatiemaatstaf ook andere voordelen. De manier van indexeren wordt zo voor alle deelnemers in PFI gelijk en onwenselijke verschillen tussen deelnemers worden voorkomen. De uitvoering wordt eenvoudiger en het mogelijk invaren in de Wet toekomst pensioenen transparanter.

Mening leden

Dit besluit betekent een wijziging van de pensioenregeling. Daarvoor is instemming nodig van de leden van de vakorganisaties. De Unie legt het besluit tot wijziging van de indexatiemaatstaf ter stemming voor aan de leden.  Omdat bij dit besluit twee bedrijven betrokken zijn, NN en ING, moeten de vakbondsleden bij beide bedrijven akkoord gaan. Dus ook als alle leden werkzaam bij ING instemmen, is het mogelijk dat de harmonisatie van de indexatiemaatstaf niet door kan gaan, omdat bij NN tegen is gestemd.

Vragen

De Unie organiseert een online ledenvergadering op vrijdag 12 januari 2024, van 12.00 tot 13.00 uur. De leden hebben een uitnodiging ontvangen voor deze vergadering. In deze vergadering kunnen er vragen worden gesteld. Het voorgenomen besluit heeft voordelen (verhoging van je pensioenopbouw) maar ook mogelijke nadelen. Als de wijziging eenmaal is doorgevoerd kunnen we later niet terug naar de loonindex. Uiteraard kun je je vragen ook stellen door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Stemmen

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen. Stemmen is mogelijk tot en met 18 januari 2024.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Inge de Vries, via email inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: Verslag actualiteiten februari 2024

Op maandag 26 februari organiseert De Unie de eerste online pensioenkennissessie. We bespreken dan het onderwerp Contractsvormen, de verschillen en overeenkomsten…

ING: Uitnodiging pensioenwebinar

De komende tijd onderhandelt De Unie namens onze leden over een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft een nieuwe pensioenwet ingevoerd,…

Word gratis lid