De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Heineken: voortgang cao-onderhandeling

06 november 2023

De cao-onderhandelingen zijn in volle gang. Helaas is het nog niet gelukt om tot een akkoord te komen en volgens De Unie / MHP Heineken is er nog een lange weg te gaan. Wij begrijpen dat er veel onduidelijkheid is over de cao onderhandelingen, vandaar dat wij graag kort en bondig de stand van zaken tot en met vandaag weergeven. 

WORD LID

 

Waar gaat het om?

Inkomen
Het belangrijkste is dat De Unie / MHP Heineken voor de nieuw af te sluiten cao een loonsverhoging wil overeenkomen, inclusief inflatiecorrectie en koopkrachtverbetering. Tot op heden heeft Heineken hier niet aan voldaan. Door Heineken is bij de start van de onderhandelingen een structurele verhoging van 5% en een éénmalige bruto uitkering van € 750,- geboden. Dit is nog steeds niet aangepast door Heineken en men handhaaft dus het oorspronkelijke loonbod. Het behoeft geen verdere uitleg dat dit bod niet voldoet aan onze uitgangspunten.

Loongroep 20 – 25
Heineken wil voor de werknemers in de salarisgroepen 20 en 25 de Middle Management Reward Policy (MMRP) introduceren, maar geeft hierbij aan dat het voorwaardelijk is dat deze groep werknemers niet langer onder de cao zullen vallen. Heineken wil voor deze groep medewerkers een arbeidsvoorwaardenregeling overeenkomen met de OR.

Dit betekent dat de werknemers binnen deze loongroepen alle rechtszekerheden verliezen die de cao biedt. Het gaat hier niet alleen om zekerheden qua inkomen en structurele loonsverhoging, maar ook om alle andere cao-onderwerpen. Heineken wil dit, omdat men ‘marktconforme arbeidsvoorwaarden’ voor deze groep werknemers wil overeenkomen. Op de vraag waarom men dit niet in een cao, maar via een arbeidsvoorwaardenregeling wil, ontbreekt het antwoord.

Overigens geeft Heineken aan dat de huidige medewerkers een eenmalige keuze hebben; of de MMRP accepteren en dus niet langer onder de cao vallen. Of gewoon onder de cao blijven vallen en daarmee dus geen keuze maken voor de MMRP. Nieuwe medewerkers en medewerkers die promoveren naar loongroep 20-25 hebben deze keuze niet.

De Unie / MHP Heineken is fel tegenstander om de werknemers in de loongroepen 20-25 uit de cao te halen. De ‘waarom’ vraag is niet beantwoord en de gevolgen voor medewerkers zijn groot. Tijdens de onderhandeling op 7 november zullen wij blijven inzetten op het handhaven van de loongroepen 20-25 in de cao. Indien Heineken de MMRP wil introduceren voor deze groep medewerkers, is dat ook mogelijk binnen een cao. Dit kan de huidige cao zijn, maar ook een nieuw af te sluiten cao voor deze groep medewerkers

Hoe verder

Ben jij één van de medewerkers binnen de loongroepen 20-25? Dan zijn wij zeer benieuwd naar je mening over het voorstel. Laat ons dit weten door een mail te sturen die vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld wordt naar Sjerp Holterman (belangenbehartiger) via sjerp.holterman@unie.nl Na het overleg op 7 november zullen wij je wederom informeren over het verloop van de onderhandelingen.

Gerelateerde berichten

Heineken: Ledenbijeenkomst

Op 7 december 2023 worden de cao-onderhandelingen weer voorgezet.   Ter voorbereiding op deze cao-onderhandeling willen wij de leden uitnodigen…

Heineken Nederland: cao update

Op dinsdag 7 november 2023 is er weer een cao-onderhandelingsronde geweest. Heineken heeft eerst een overzicht gepresenteerd van de verschillende onderwerpen…

Heineken: voortgang cao

Maandag 23 oktober hebben we het tweede overleg gehad over de centrale en de HG/HNL specifieke onderwerpen. Centrale overleg Het…

Word gratis lid