De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CBR: Periodiek Overleg, cao getekend en zelfroosteren

21 december 2023
CBR

In het bericht van 1 december ’23 heb je kunnen lezen dat we een periodiek overleg zouden hebben met de directie. Het hoofdonderwerp van alle onderwerpen was de voorwaarde voor het tekenen van de nieuwe cao. Die voorwaarde was dat er duidelijkheid zou komen over de beloning van het werken na 17.30 uur en de beloning voor de administratieve diensten.

Word gratis CBR-lid!

 

Overwerkvergoeding theorie en administratie

De uitkomsten van dit gesprek hebben de medewerkers al op intranet kunnen lezen. We zijn het niet eens met de uitleg die er nu gegeven wordt, maar dat het wel volgens de cao uitgevoerd wordt. Dat er in het verleden hier en daar bij sommige werknemers wel een toeslag betaald is had niet gehoeven, maar heeft wel plaats gevonden. Het “goede” nieuws is dat je die toeslag niet terug hoeft te betalen. We hebben aangekondigd dat we dit in de volgende cao stevig op tafel zullen leggen. Dit zal onderdeel worden van de afspraken die het CBR wil maken over zelfroosteren en alles wat daarbij komt kijken.

De uitkomst is dat je in ieder geval niet verplicht kan worden om na 17.30 te werken. Als je gevraagd wordt dit toch te doen en het komt je allemaal goed uit, vooral doen, tenzij je al 7,5 uur gewerkt hebt die dag. Als je leidinggevende toch druk zet, vraag dan om een mail waarin de leidinggevende duidelijk aangeeft dat hij/zij je verplicht om wel na 17.30 uur te werken. Dan ontvang je wel een toeslag. Ben je van mening dat je het gevoel hebt geen keuze te hebben, laat het De Unie weten. Ben je lid, dan springen we voor je in de bres!

Zelfroosteren

Daarna hebben we het uitgebreid gehad over het programma zelfroosteren. Voorop gesteld dat De Unie geen tegenstander is van een vorm van zelfroosteren, maar hier moeten wel duidelijke kaders voor afgesproken worden en vooral ook wie wanneer welke toeslag gaat krijgen op welke tijden. Om een beeld te krijgen kan je hier de presentatie lezen over het proces om tot invoering van een nieuw roostersystematiek te komen. Een ingewikkeld proces dus waar de input van onze leden voor mij onontbeerlijk is. Als we gaan starten gaan we met de leden in gesprek zodat zij hun input kunnen leveren over hun wensen en belemmeringen. Die zal ik dan meenemen. Als je hier invloed op uit wil oefenen, wordt dan lid.

Vakantieplanning

Er komen regelmatig klachten binnen bij ons over het inplannen van je vakantie in de zomerperiode. De basis is dat iedereen zijn/haar vakantie in de gewenste periode op kan nemen. Echter, niet iedereen kan tegelijk zijn vakantie opnemen. Dit zou de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Het blijkt dat er in de cao geen (duidelijke) afspraken over staan. De reden is dat dit primair geen cao-onderwerp is, maar het is veel meer iets is voor de OR om duidelijke afspraken en regels over de roostersystematiek te maken. We gaan nu trachten om met de OR in gesprek te gaan om te vragen hoe zij dit zien en welke stappen de OR hierin wil gaan nemen. Zij hebben hier namelijk instemmingsrecht op.

De rol van De Unie binnen het CBR in 2024

We hebben voor het komende jaar een hele volle agenda. Allereerst een nieuwe cao afsluiten, het liefst voor 1 november 2024. Het thema zelfroosteren nader invullen. Het uitwerken van het Individueel Keuze Budget, het IKB. Nadere uitwerking en afspraken maken over de vergoedingen binnen het CBR. Het herschrijven van de cao-teksten. En het bewaken van de gemaakte afspraken en of deze niet alleen volgens de letter van de wet gevolgd worden, maar ook volgens de geest van de afspraken. Hier is binnen het CBR nog een wereld te winnen voor ons.

Rest mij je mooie feestdagen te wensen in goede gezondheid en een heel mooi 2024!

Mede namens de kadergroep van De Unie die ook dit jaar weer heel veel tijd en energie gestoken heeft in het behartigen van jullie belangen binnen het CBR.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid