De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Stemming cao

28 april 2023

ING heeft eenzijdig een eindbod op tafel gelegd. Dit was na een succesvolle stakingsdag op 30 maart 2023 in Leeuwarden en na informeel met de vakorganisaties over een mogelijke hervatting van de onderhandelingen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

In deze nieuwsbrief:

 • Vatten we het verloop van de gebeurtenissen na het eindbod kort samen;
 • staan we stil bij de niet-mijn-cao-manifestatie op 24 april 2023;
 • nemen we je mee in het vervolgtraject.

Cao een feit na accepteren eindbod door beide andere vakorganisaties

Hoewel de onderhandeldelegaties van alle drie de vakorganisaties het eindbod als volstrekt onvoldoende beoordeelden, zagen de andere vakorganisaties zich genoodzaakt de voor 4 april geplande acties op te schorten en het eindbod voor te leggen aan de leden. Daarmee was ook voor De Unie staken op 4 april niet langer een optie.

Gezien het teleurstellende eindbod (waarover later meer) zagen de kaderleden van De Unie op dat moment geen redenen om de leden te vragen om te stemmen. Uit de recente actiebereidheidsenquête blijkt dat een meerderheid van de leden deze keuze steunt.

Inmiddels heeft een bescheiden meerderheid van de leden van de andere vakorganisaties het eindbod geaccepteerd. Dit is een teleurstellende ontwikkeling. Actievoeren zou volgens De Unie juist de weg zijn naar een goede en toekomstbestendige cao voor alle ING-medewerkers. De samenwerking tussen de drie vakorganisaties bij ING en de grote steun van ING-medewerkers bood juist een unieke mogelijkheid om grote stappen te maken. Echter, nu twee vakorganisaties hebben besloten te tekenen voor het door ING opgelegde dwangakkoord, is het niet meer mogelijk om deze cao tegen te houden.

Manifestatie #nietmijncao een groot succes

Hoewel de cao daarmee een voldongen feit is, hebben we medewerkers van ING in Amsterdam in de gelegenheid gesteld om op 24 april uiting te geven aan hun onvrede over de opstelling van ING en te laten zien dat er voor het bereikte resultaat weinig draagvlak onder de medewerkers bestaat. Deze manifestatie, voorbereid door het nog steeds in omvang toenemende actiecomité, was een groot succes. Circa vijfhonderd collega’s hingen heel Cedar vol met tweeduizend posters van een gebroken oranje hart en pakkende slogans. De hashtag #nietmijncao was geboren.

Hoe nu verder: stemmen

Nu de onderhandelingen definitief zijn beëindigd zullen ook wij dit eindbod aan de leden voorleggen. Dit met als doel om met een massaal Nee te laten zien dat er voor dit dwangakkoord geen draagvlak bestaat. Wij baseren ons negatief stemadvies op de volgende overwegingen:

Collectief

 • Na twee jaar nullijn zien de medewerkers van ING hun koopkracht met 15% dalen.
 • Het financiële resultaat van ING laat een ruimhartig koopkrachtherstel meer dan toe.
 • In plaats daarvan besluit ING het dividend aan de aandeelhouders met 27% te verhogen.
 • Voor meer dan de helft van de medewerkers bedraagt de collectieve verhoging in 2023 nog geen 4% (rekening houdend met afschaffing CMU).
 • Met een verhoging van 3% in 2024 accepteert ING een verdere erosie van de koopkracht van de ING-medewerkers. (Er is een inflatieventiel als de inflatie hoger is dan 5% maar dit is geen harde toezegging).

Inschalig

 • De inschalige beweging (periodiek) wordt neerwaarts aangepast naar 2% in de onderste helft van de schaal en 1% in de bovenste helft. Dat maakt dat je er 33 (!) jaar over doet om van onder naar boven te groeien.
 • Het maakt ook dat medewerkers op termijn vooral conform de onderste helft van de schaal beloond zullen worden, waarmee ING langs een omweg alsnog de benchmark binnenhaalt.
 • Het verhogen van de bovenkant van de salarisschalen met 12% is cosmetisch. Het biedt met een inschalige beweging van 1% al geen werkelijk perspectief aan de medewerkers die nu op het einde van de salarisschaal worden betaald. De verhoging van de schalen met 12% is voor ING interessant omdat ze hiermee medewerkers de wortel van de discretionaire salarisverhoging kunnen voorhouden. ING streeft hier al langer naar: een laag salarishuis met de mogelijkheid individueel daarvan af te wijken.

Werkdruk

 • Het eindbod voorziet niet in maatregelen om de werkdruk aan te pakken.

Ook overige elementen uit de inzetbief van De Unie komen in het eindbod niet terug.

Het bovenstaande is voor ons reden om het eindbod van ING met een negatief advies aan de leden voor te leggen. Natuurlijk gunnen wij de medewerkers die in deze cao wel een goede verhoging krijgen dit voordeel. Maar een cao moet een contract voor alle medewerkers zijn en dat is dit gewoonweg niet.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot uiterlijk zondag 14 mei 2023. De Unie is een democratische vereniging. De uitspraak van de leden is voor ons leidend. De uitslag wordt bekendgemaakt op maandag 15 mei aanstaande.

Nietmijncao gaat door

De afgelopen maanden is de groep medewerkers die aangeeft zich in te willen zetten voor betere arbeidsverhoudingen aanzienlijk gegroeid. Dat eindigt niet met het bereiken van deze cao. Ook de komende tijd staan er nog tal van onderwerpen in de agenda die met ING besproken moeten worden. De afgelopen zeven maanden is gebleken dat ING niet gevoelig is voor argumenten alleen. We zullen blijvend de stem van de medewerker moeten laten horen buiten de onderhandellocaties. Daarvoor is het nodig dat we goed georganiseerd zijn en met korte communicatielijnen snel tot in de haarvaten van de organisatie doordringen.

Je kunt je nog altijd aansluiten bij het actiecomité. Om mee te denken over acties of om op jouw locatie daar invulling en uitvoering aan te geven. Het actiecomité wordt ondersteund door De Unie, maar staat open voor alle medewerkers van ING in Nederland. Je meldt je aan door een mailtje te sturen aan info@codeoranje.nu

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: Verslag Periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf…

ING: Pensioennieuws III

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

Word gratis lid