De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Uitslag pensioenenquête

25 januari 2024
Rabobank

Bijna 1900 medewerkers hebben de pensioenenquête ingevuld. Heel hartelijk dank daarvoor. Het was voor velen niet een makkelijke enquête, voor sommigen zelfs de eerste keer dat ze serieus nagedacht hebben over hun pensioen.

Werk jij bij Rabobank? Word nu gratis compleet lid!

 

De uitslag van de enquête kun je hier lezen. Dit is een hulpmiddel voor de kaderleden van De Unie om het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het pensioenoverleg verder te ontwikkelen. We komen hier nog bij de leden op terug. Het is duidelijk dat er behoefte is aan meer voorlichting. De Unie organiseert ledenvergaderingen in Utrecht (donderdagochtend 15 februari 2024) en in Eindhoven (donderdagmiddag 29 februari 2024. Noteer deze data vast in de agenda. Leden van De Unie ontvangen zo snel mogelijk een uitnodiging.

In het open veld zijn veel vragen gesteld. Enkele van de meest voorkomende vragen van leden aan De Unie wil ik hier graag beantwoorden.

  1. Waarom wordt er geen vraag gesteld over invaren?
    De huidige wetgeving is erop gericht dat ingevaren wordt in het nieuwe pensioenstelsel. De optie om niet in te varen, kan gebruikt worden als invaren aantoonbaar tot onevenwichtigheid leidt. Dat is bij het Rabobank Pensioenfonds niet het geval. Nu de vraag stellen of je wilt invaren, wekt de indruk dat dit een keuze is. Dat is nu niet het geval. In de Tweede Kamer is opnieuw over de Wet toekomst pensioenen gesproken. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Als er aanvullingen op de wet komen, dan moet dit zo snel mogelijk meegenomen worden in het overleg met Rabobank.
  2. Waarom wordt geen vraag gesteld over het Nabestaandenpensioen?
    De enquête is een hulpmiddel om een besluit te nemen tussen een flexibele premieregeling en een solidaire premieregeling. De behandeling van het nabestaandenpensioen is bij beide regelingen gelijk. In de reacties van veel leden lees ik dat zij het Nabestaandenpensioen erg belangrijk vinden.
  3. Is verbetering van de 80-90-100 regeling onderdeel van de onderhandelingen in fase 2?
    Ja, in de voorstellenbrief van De Unie wordt een voorstel opgenomen om de 80-90-100-regeling te verbeteren. De leden van De Unie krijgen de concept-voorstellenbrief in februari 2024.

 

Contact

Heb je vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries, dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid