De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon periodiek overleg mei 2023

15 mei 2023

In dit bericht informeren wij je over het periodieke overleg van HR, COR en vakorganisaties op donderdag 11 mei 2023.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Benoemingen senior management

Directeur HR Clim Parren meldde dat de benoemingen van het senior management in de nieuwe combinatie een paar keer zijn verschoven. Waarschijnlijk krijgen ze in de week van 15 mei  2023 duidelijkheid over hun toekomst. De communicatie over de benoemingen vindt later plaats, maar wel voor closing.

Global Engament Survey

Paul Visser van HR heeft een toelichting gegeven op uitkomsten GES (Global Engagement Survey). Kort na de aankondiging van het samengaan is er een dip in de engagement van medewerkers geweest. Vrij logisch lijkt ons, maar het is nu weer terug op het oude niveau. Een van de punten om op te pakken is de interne communicatie. Dit sluit aan bij wat wij als signaal hebben ontvangen en hebben overgebracht. Het MT NL zal meer moeten gaan communiceren richting medewerkers over wat er speelt bij a.s.r. en remainco tot aan juli 2023.

HR

De volgende gasten waren Els Jacobs en Annemijn Snuif van Global HR Compensation & Benefits om over de ontvlechting en remainco te spreken. De cao, het sociaal plan en de pensioenregeling zijn geregeld. Voor de personeelsregelingen is dit nog te doen met de medezeggenschap. Omdat HR NL meegaat naar a.s.r. is er een nieuw HR-team te vormen voor het personeel in de nieuwe personeels-BV Aegon Employees Netherlands (AEN). HR AEN is onderdeel van HR Global en bijna compleet. Dat is ook wel nodig, want het moment van overgang naar AEN nadert rap. Over een week of zes is het al zover en er is nog wel wat te doen om alle medewerkers netjes in de salarisadministratie te krijgen. Met HR AEN voeren we na de overgang en closing het periodieke overleg over invulling van de resterende cao-afspraken en de ontwikkelingen in de organisatie zoals we dat nu doen met HR NL.

Hoofdkantoor Aegon

Voor wat betreft de locatie van het hoofdkantoor van Aegon is de situatie dat in de deal met a.s.r. is overeengekomen dat het pand tot een jaar na closing kan worden gebruikt. Een externe adviseur is nu bezig met een aantal scenario’s. Gaat het Corperate Center samen met AAM naar bijvoorbeeld Amsterdam of zoeken ze beiden een eigen locatie in Amsterdam en Den Haag? De scenario’s worden voorgelegd aan beide onderdelen, medezeggenschappen en Lard Friese. Wordt dus nog vervolgd.

Aegon Asset Management

Vakorganisaties hebben aangegeven meer achtergrond te willen krijgen bij de bedrijfsonderdelen van Aegon. Wat houdt hen bezig, welke vraagstukken spelen er, wat doen ze precies, in hoeverre helpen de cao-afspraken in de bedrijfsvoering en in de relatie/verhouding met medewerkers? Welke verwachtingen/welke zorgen hebben ze bij de combinatie a.s.r/Aegon?

Daarover hebben we gesproken met Barbara Bakker, CEO bij AAM. Barbara heeft ons meegenomen in de actualiteiten bij AAM. Een actualiteit is de recente overname door AAM van CLO-team van NIBC die uitstekend past in de groei/championstrategie die AAM heeft. AAM NL heeft de liquide assets aan a.s.r. overgedaan en andersom geldt dit voor de illiquide assets. a.s.r. is de grootste klant voor AAM. De kostendruk bij AAM is hoog door verlies van inkomsten en de stijgende rente. Dit zet ook druk op het personeel, aangezien de groeistrategie wel verder moet worden gerealiseerd.

Er is onzekerheid over de locaties Den Haag en Groningen en over de toekomstige arbeidsvoorwaarden. De ongeveer 350 medewerkers in Den Haag en 80 in Groningen (TKP) willen hier graag duidelijkheid over en zij willen het liefst in de steden blijven. De huidige cao van Aegon NL wordt erg gewaardeerd en als men denkt aan de toekomst (van de arbeidsvoorwaarden) kijkt het personeel naar de arbeidsvoorwaarden in de UK of USA en deze worden echt als minder aantrekkelijk ervaren. Ook hier geldt dat dit nog wordt vervolgd.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over de nieuwsbriefLaat het de belangenbehartiger Emanuel Geurts weten via email  emanuel.geurts@unie.nl of via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

 

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Update

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Word gratis lid