De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Tata Steel: Akkoord Sociaal Contract Groen Staal

06 juli 2023

Op 23 december 2022 informeerden wij de leden over het akkoord dat we op hoofdlijnen hadden gesloten met betrekking tot het sociaal contract Groen Staal. In de eerste maanden van dit jaar hebben we de tekst van het sociaal contract verder uitgewerkt. We liepen op een gegeven moment tegen een verschil van inzicht aan tussen de werkgever en de vakbonden over de interpretatie van onderdelen van het hoofdlijnenakkoord. Dat leidde tot een patstelling.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Akkoord sociaal contract Groen Staal

Onlangs kwam er weer beweging in de zaak. Op woensdag 5 juli 2023 bereikten Tata Steel, De Unie en haar collegabonden een onderhandelingsresultaat over het sociaal contract.

Het sociaal contract heeft betrekking op de medewerkers werkzaam in de fabrieken HOO6, HOO7, KGF1, KGF2, DMS en een deel van de SIFA. Een beperkt deel van ons ledenbestand bij Tata Steel is werkzaam in deze fabrieken. Dat deel kunnen wij niet uit onze ledenadministratie halen.

Wij hebben daarom het sociaal contract ter instemming voorgelegd aan onze kaderledengroep bij Tata Steel en aan onze arbeidsvoorwaardencoördinator. Beide zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat dat we behaald hebben. Daarmee stemt De Unie in met het afgesloten sociaal contract Groen Staal.

De tekst van het sociaal contract lees je hier.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Hans Korver op via email hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid