De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao-onderhandelingen VGZ

07 december 2022

Vorige week donderdag hebben vakbonden en VGZ cao-overleg gehad. De gesprekken verlopen constructief en in een goede sfeer. Over een aantal onderwerpen hebben we al overeenstemming. De loonparagraaf is kort aan de orde geweest, maar dat is ook het punt dat de meeste discussie zal gaan opleveren. En we liggen nog ver uit elkaar.

Word nu een jaar gratis lid van De Unie!

Hybride werken

Vanuit De Unie is het voorstel gedaan om de zakelijke kilometers op een zo fiscaal maximale wijze te vergoeden. Dat houdt in per 1 januari 2023 0,21 cent per km en per 1 januari 2024 0,22 cent per km. VGZ gaat hiermee akkoord. De working@hometoeslag kan per thuiswerkdag gedeclareerd worden tegen het fiscaal maximale bedrag (netto 2,13 euro per thuiswerkdag).

VGZ heeft onderzoek gedaan naar de bezetting op de kantoren en zich de vraag gesteld of het nodig is om vijf dagen per week de kantoren volledig open te stellen. Voorgesteld wordt om met een pilot te kijken of het werkbaar zou zijn als, bijvoorbeeld, eenmaal per twee of drie weken op de vrijdag er alleen vanuit huis gewerkt kan worden. We gaan hier met VGZ nog verder over praten. Immers, daar waar het voor medewerkers echt niet mogelijk of wenselijk is om thuis te werken, zal toch een oplossing gevonden moeten worden.

Verlofregelingen

De wet biedt sinds augustus dit jaar ouders de mogelijkheid om ouderschapsverlof deels doorbetaald (door het UVW) op te nemen. Wij zien graag een aanvulling daarop door VGZ tot 100% van het salaris. VGZ zou het bedrag dat door het UWV betaald wordt, willen aanvullen tot 70% van het salaris.

De drie vakbonden hebben allen voorgesteld om 5 mei als standaard vrije dag aan te merken. In steeds meer cao’s is dit inmiddels geregeld. VGZ komt hier nog op terug, maar staat er niet geheel negatief tegenover.

Word nu een jaar gratis lid van De Unie!

Overig

We hebben gesproken over het Persoonlijk Opleidingsbudget. Wat De Unie betreft worden de huidige afspraken daarover gewoon voortgezet. VGZ staat hier ook positief tegenover. De pilot 63+ kan wellicht in een vaste afspraak omgezet worden. Tot slot zijn we in gesprek met VGZ over het ongewijzigd verlengen van het sociaal plan.

We hebben al over veel onderwerpen gesproken, maar we zijn er nog niet. Een volgend overleg staat gepland op 12 december. Heb je vragen, opmerkingen of wil je iets kwijt, dan kun je mij mailen op harma.pethke@unie.nl.

Gerelateerde berichten

VGZ: Een nieuwe cao

In de afgelopen periode hebben leden kunnen stemmen voor een nieuwe cao. Een overgrote meerderheid heeft ingestemd. Ook de leden…

Word gratis lid