De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Cao-onderhandelingen

06 november 2023

Op dinsdag 31 oktober 2023 zijn NN en de vakorganisaties weer bij elkaar gekomen om verder te praten over een nieuwe cao en sociaal plan.

Word gratis lid!

 

Structurele salarisverhoging

De structurele salarisverhoging is voor veel leden een heel belangrijk onderdeel van de cao-onderhandelingen. De onderhandelingen over het salaris zitten in een impasse. NN heeft een loonbod gedaan van 4% met ingang van 1 juli 2024. De Unie vindt dit geen basis om een cao op af te sluiten. Volgens NN is er geen aanleiding om een hoger salarisbod te doen. NN voert aan dat de medewerkers over het algemeen tevreden zijn met het salaris. Dit zou volgens het bedrijf blijken uit de hoge Peakonscore (met name op de onderdelen Engagement, Loyalty en Satisfaction). NN voert deze maand weer een Peakon onderzoek uit, wellicht kun je deze informatie meenemen bij het invullen van de Peakon.

Sociaal plan

Het belangrijkste onderwerp voor het overleg van 31 oktober was het sociaal plan.

De Unie deelt het sociaal plan onder in drie blokken. De onderhandelingen gaan over alle drie de onderwerpen.

  1. Het vaststellen van boventalligheid, van de ontslagvolgorde en juridische regels
  2. Voorkomen van boventalligheid of van werkloosheid
  3. Financiële beëindigingsvergoeding

Over de eerste twee onderwerpen is uitgebreid gesproken op 31 oktober. Het derde onderwerp is doorgeschoven naar het volgende overleg.

Stand van de onderhandelingen

Onderdeel C

NN heeft voorgesteld de ontslagvergoeding naar beneden bij te stellen. NN vindt het sociaal plan te duur, zeker in vergelijking met de ontslagvergoedingen die andere verzekeraars betalen. In eerdere gesprekken hebben de vakorganisaties aangegeven eerst helder te willen hebben of medewerkers voldoende kunnen profiteren van onderdeel B; het voorkomen van boventalligheid of van werkloosheid.

De versobering van het sociaal plan dat NN voorstelt, zal echter op enig moment wel aan de orde moeten komen. De aanpassing die NN voorstelt is fors. Hier kun je indicatieve berekeningen bekijken. Let op, in het sociaal plan reken je met het brutosalaris, verhoogd met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en persoonlijke toeslagen. In het algemeen zie je dat de wijziging die NN voorstelt vooral nadelig uitpakt voor medewerkers van 50 jaar en ouder met een lang dienstverband.

Onderdeel A

Onder dit hoofdstuk behoort het reistijdcriterium In het overleg van 31 oktober is uitgebreid over dit onderdeel gesproken.

Reistijdcriterium

Het reistijdcriterium houdt in dat een medewerker die door verplaatsing van zijn werk en een reistijd van langer dan 1,5 uur krijgt, niet gedwongen kan worden om zijn werk te volgen. Je kunt dan kiezen voor het sociaal plan. NN wil deze afspraak wijzigen, omdat de meeste medewerkers maximaal twee keer per week naar kantoor komen. De sociale impact van de lange reistijd is volgens NN hierdoor minder bezwarend. NN heeft op 31 oktober een nieuw voorstel gedaan. Dit voorstel kun je hier lezen.

Onderdeel B

Hierbij hoort het onderwerp duurzame inzetbaarheid en begeleiding van boventalligen. NN geeft aan dat er veel ruimte en middelen zijn voor het ontwikkelen van medewerkers, bijvoorbeeld IT Works en andere omscholingsprogramma’s. NN stelt dat er jammer genoeg te weinig gebruik wordt gemaakt van de vele mogelijkheden die het bedrijf biedt. De Unie krijgt regelmatig signalen dat medewerkers niet zijn meegenomen in de veranderingen binnen NN en zich daarom ook nog niet gestart zijn met opleiding en ontwikkeling. Daarnaast blijkt dat van de 357 medewerkers die vanaf januari 2022 tot aan oktober 2023 boventallig zijn geworden, er slechts 35 intern zijn geplaatst. Vanuit de vakorganisaties is uitleg gevraagd over wat er niet goed gaat bij de begeleiding, aangezien er maar zo weinig collega’s van werk naar werk worden begeleid.

In de volgende cao-onderhandelingen wordt hier uitleg over gegeven vanuit het mobiliteitscentrum. Om dit overleg goed voor te bereiden, willen wij vragen de ervaringen met opleiding en begeleiding te delen. Wij zoeken antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Wat is jouw ervaring?
  • Weet jij of je in een toekomstbestendige functie zit?
  • Word je gestimuleerd om je verder te ontwikkelen en heb je daar gesprekken over met je leidinggevende?
  • Heb jij ervaring met het mobiliteitscentrum of kun je iets delen over de ervaringen van oud-collega’s?

Je kunt je ervaring delen door een e-mail te sturen naar: peter.werger@unie.nl

Overige onderwerpen

We hebben gesproken over het voorstel van NN om de regeling loondoorbetaling bij ziekte aan te passen. Het voorstel van NN is om in het tweede ziektejaar het loon over de uren die je niet werkt aan te vullen tot 85% in plaats van tot 100%.

De generatiepactregeling, oftewel een 80-90-100-regeling is ook besproken. Dit voorstel is ingebracht door De Unie. NN is bereid hierin mee te gaan, maar verbindt er een voorwaarde aan. NN wil daarvoor in ruil dat de vakorganisaties instemmen met het wijzigen van de pensioenleeftijd (68 jaar) naar AOW-gerechtigde leeftijd (67 +). Door De Unie is gevraagd of NN in het volgende overleg wil aangeven hoe de medewerkers die benadeeld worden door het vervroegen van de pensioenleeftijd, worden gecompenseerd.

Wat kun jij doen?

Het volgende overleg is op donderdag 9 november. Op de agenda staat in ieder geval het sociaal plan en de structurele salarisverhoging. Informeer De Unie over je ervaring met de onderwerpen opleiding en ontwikkeling bij NN door een e-mail te sturen naar: Peter.Werger@unie.nl. Stuur je mail uiterlijk woensdag 8 november 2023, dan kunnen wij je inbreng meenemen. En neem deel aan het Peakon onderzoek.

Wellicht zijn jouw collega’s ook geïnteresseerd in de cao-onderhandelingen. Je kunt dit bericht uiteraard doorsturen, hoe meer medewerkers zich uitspreken, hoe beter dat is.

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid