De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over UWV

UWV: Voorbereiding cao-overleg

De voorbereiding van de cao-onderhandelingen voor het UWV is begonnen. We hebben een deel van de voorstellenbrief voorgelegd aan de leden.…

UWV: Verslag open overleg 21 juni 2022

De Unie heeft regelmatig open overleg met UWV. In dit overleg bespreken we de gang van zaken bij UWV, we werken de studieafspraken uit en…

UWV: Pensioenregeling

Nieuw pensioenwet Vanaf 1 januari 2023 wordt de nieuwe pensioenwet van kracht. Ten minste de wet ligt nu ter…

UWV : Verslag open overleg 1 juni 2022

De Unie heeft regelmatig Open Overleg met UWV. In dit overleg bespreken we de gang van zaken bij UWV, we werken de studieafspraken uit en…

UWV: Uitslag stemming cao

Uitslag stemming Een meerderheid van de leden van De Unie heeft aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in de…

UWV: Resultaat van cao-onderhandelingen

Na ongeveer twee maanden overleg zijn de cao-onderhandelingen beëindigd met een ‘resultaat van onderhandelingen’. Wat De Unie betreft…

UWV: Cao-overleg 25 november 2021

Op donderdag 25 november 2021 hebben we het cao-overleg voortgezet. We hebben deze keer vooral over de ideeën van jouw werkgever…

UWV: cao-overleg

Op 10 en 11 november zijn we gestart met het cao-overleg. We streven ernaar om voor 31 december 2021 de cao voor 2022 gereed te hebben. Het…

UWV: voorbereiding nieuwe cao

De cao loopt tot einde van dit jaar. Binnenkort starten we met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. …

UWV: Leden stemmen in met nieuwe cao

De afgelopen weken hebben de leden kunnen stemmen over een nieuwe cao. Een ruime meerderheid van de leden is akkoord gegaan met het…

UWV: cao-resultaat

UWV-onderhandelingsresultaat bereikt Na een lange periode van onderhandelingen is er nu een akkoord bereikt voor een…

UWV: Nog geen cao

In de afgelopen periode waren er twee dialoogsessies van de vakbonden over de nieuwe cao met RvB-voorzitter Maarten Camps en HRM-directeur…

Moeizaam cao-overleg UWV

In de afgelopen periode heeft De Unie heel veel reacties gekregen op onze …

UWV: Corona

Allereerst hoop ik dat je niet geveld bent door het coronavirus en dat jij en je naasten de huidige situatie op een gezonde manier…

UWV: Nieuwe cao en sociaal plan

Na een lange periode is er een akkoord behaald voor een nieuwe cao en sociaal plan voor UWV. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om…

UWV: akkoord voor een nieuwe cao

Na een lange periode is er een akkoord behaald voor een nieuwe cao UWV. Binnenkort kunnen de leden stemmen over het akkoord. Het is een…

UWV verslag cao-onderhandelingen

Na een aantal onderhandelingsrondes zijn we er nog niet uit. Wel zijn er een aantal stappen gezet. Hieronder de punten waarover…

De Unie bij UWV

Het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA en de Ziektewet. De Unie is al jaren actief binnen het UWV en haar rechtsvoorgangers. Wij onderhouden goed en regelmatig contact en spreken over alle zaken die er spelen. Hierbij worden we van informatie voorzien door de leden en kaderleden. Belangrijke onderwerpen zijn de cao, sociale plannen en reorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld levensfase bewust personeelsbeleid en meer autonomie in arbeidsrelaties zijn onderwerpen van gesprek.

Downloads

De Unie op social media