De Unie, in jouw belang

UWV

Nieuws over UWV

UWV: Cao definitief

De datum van 31 maart 2023 is gepasseerd. Eerder heeft De Unie de afspraak gemaakt met UWV dat na afloop van deze datum de cao zal…

UWV: Uitslag stemming cao

De stemming bij De Unie is afgerond. Veel leden hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De uitslag geeft een duidelijk beeld.…

UWV: Onderhandelingsresultaat bereikt

Afgelopen vrijdag 24 februari heeft het UWV gereageerd op de ultimatieve brief van de vakorganisaties. Zij deden een verzoek om op maandag…

UWV: Cao-onderhandelingen vastgelopen

Op 9 februari hebben de vakorganisaties en UWV een laatste poging gedaan om een cao-akkoord te bereiken. Partijen hebben hun uiterste best…

UWV: cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen bij UWV verlopen dit jaar bijzonder moeizaam. De ruimte die UWV wil of kan bieden voor salarisverhoging past niet…

UWV: informatie pensioen

De Unie is bij de UWV al geruime tijd bezig met de studie naar de nieuwe pensioenregeling. Deze studie wordt uitgevoerd met het oog op de…

Verslag vijfde cao-overleg UWV

De Unie vraagt namens jou in deze cao-onderhandelingen een stevige salarisverhoging en we willen de kostenvergoeding verhogen.…

UWV: Voorbereiding cao-overleg

De leden hebben massaal gereageerd op de oproep van De Unie. Er kwamen zoveel e-mails binnen naar aanleiding van het bod van UWV, dat het…

UWV: cao-overleg

Op donderdag 27 oktober 2022 hebben we een start gemaakt met het cao-overleg. In het eerste overleg hebben alle partijen toegelicht wat ze…

UWV: Start van de cao-onderhandelingen

De onderhandelingen over jouw cao gaan eindelijk beginnen. De Unie was er in september al klaar voor. Wij betreuren het dat we niet sneller…

UWV: uitslag ledenraadpleging pensioen

De Unie heeft de leden werkzaam bij UWV gevraagd om hun mening te geven over een belangrijk vraagstuk waar de stuurgroep Pensioentransitie…

UWV: Voorbereiding cao-overleg

De voorbereiding van de cao-onderhandelingen voor het UWV is begonnen. We hebben een deel van de voorstellenbrief voorgelegd aan de leden.…

UWV: Verslag open overleg 21 juni 2022

De Unie heeft regelmatig open overleg met UWV. In dit overleg bespreken we de gang van zaken bij UWV, we werken de studieafspraken uit en…

UWV: Pensioenregeling

Nieuw pensioenwet Vanaf 1 januari 2023 wordt de nieuwe pensioenwet van kracht. Ten minste de wet ligt nu ter…

UWV : Verslag open overleg 1 juni 2022

De Unie heeft regelmatig Open Overleg met UWV. In dit overleg bespreken we de gang van zaken bij UWV, we werken de studieafspraken uit en…

UWV: Uitslag stemming cao

Uitslag stemming Een meerderheid van de leden van De Unie heeft aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in de…

UWV: Resultaat van cao-onderhandelingen

Na ongeveer twee maanden overleg zijn de cao-onderhandelingen beëindigd met een ‘resultaat van onderhandelingen’. Wat De Unie betreft…

UWV: Cao-overleg 25 november 2021

Op donderdag 25 november 2021 hebben we het cao-overleg voortgezet. We hebben deze keer vooral over de ideeën van jouw werkgever…

UWV: cao-overleg

Op 10 en 11 november zijn we gestart met het cao-overleg. We streven ernaar om voor 31 december 2021 de cao voor 2022 gereed te hebben. Het…

UWV: voorbereiding nieuwe cao

De cao loopt tot einde van dit jaar. Binnenkort starten we met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. …

UWV: Leden stemmen in met nieuwe cao

De afgelopen weken hebben de leden kunnen stemmen over een nieuwe cao. Een ruime meerderheid van de leden is akkoord gegaan met het…

UWV: cao-resultaat

UWV-onderhandelingsresultaat bereikt Na een lange periode van onderhandelingen is er nu een akkoord bereikt voor een…

UWV: Nog geen cao

In de afgelopen periode waren er twee dialoogsessies van de vakbonden over de nieuwe cao met RvB-voorzitter Maarten Camps en HRM-directeur…

UWV cao nieuwsbrief

Eind januari hebben we je geïnformeerd over de impasse in het cao-overleg. We hebben heel veel steunreacties gekregen van de leden.…

Moeizaam cao-overleg UWV

In de afgelopen periode heeft De Unie heel veel reacties gekregen op onze …

UWV: Corona

Allereerst hoop ik dat je niet geveld bent door het coronavirus en dat jij en je naasten de huidige situatie op een gezonde manier…

De Unie bij UWV

Het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA en de Ziektewet. De Unie is al jaren actief binnen het UWV en haar rechtsvoorgangers. Wij onderhouden goed en regelmatig contact en spreken over alle zaken die er spelen. Hierbij worden we van informatie voorzien door de leden en kaderleden. Belangrijke onderwerpen zijn de cao, sociale plannen en reorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld levensfase bewust personeelsbeleid en meer autonomie in arbeidsrelaties zijn onderwerpen van gesprek.

Downloads