De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Verslag open overleg 21 juni 2022

01 juli 2022
UWV cao De Unie

De Unie heeft regelmatig open overleg met UWV. In dit overleg bespreken we de gang van zaken bij UWV, we werken de studieafspraken uit en bereiden de volgende cao-onderhandelingen voor. In dit bericht doe ik, Inge de Vries (belangenbehartiger), verslag van het laatste open overleg. Ook kun je hieronder lezen hoe je betrokken kunt zijn bij de voorbereiding van De Unie op het cao-overleg.

Mis nooit meer UWV-updates!

Voorbereiding cao-overleg De Unie

In de cao-onderhandelingen zal De Unie in ieder geval aandacht vragen voor de volgende onderwerpen:

  1. Koopkrachtbehoud, de hoge inflatie (momenteel circa 10%) veroorzaakt dat je minder met je salaris kunt kopen. De structurele salarisverhoging zal een belangrijk deel van de cao 2023 moeten worden.
  2. Verhoging van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer eigen vervoer.

In de cao-voorstellenbrief van De Unie worden nog meer voorstellen opgenomen. Ik vind het belangrijk om nauw aan te sluiten bij wat leeft onder de medewerkers van het UWV. Daarom heb ik de leden van De Unie gevraagd om mij te inspireren. Wat vind jij belangrijk voor de nieuwe UWV-cao?

Wil jij je inbrengen delen? Stuur dan een e-mail met jouw belangrijkste punten. Geef ook aan welke functie je hebt en in welke regio je werkt of dat je op het hoofdkantoor werkt. Je e-mail kun je tot uiterlijk donderdag 7 juli 2022 sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl.

Agenda open overleg

Op 21 juni 2022 heeft De Unie weer gesproken met UWV. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:

  • Reiskostenvergoeding
  • Spaarverlof
  • Beloningsinstrument gratificaties
  • Cao-symposium

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer bij het UWV leidt tot onvrede onder de medewerkers die met de eigen auto reizen. De stijging van de brandstofprijzen maakt het voor medewerkers die een grote afstand moeten overbruggen met de auto nog duurder om naar het werk te komen.  De vergoeding van het openbaar vervoer is wel op een goed niveau.

UWV heeft combinatiereizen mogelijk gemaakt waardoor je een vergoeding voor alle gereisde kilometers kunt ontvangen als je een deel van de reis het openbaar vervoer gebruikt en een deel van de reis met je eigen auto. Dit helpt wellicht iets. Maar leden van De Unie geven aan dat dit hen in ieder geval niet helpt.

De overheid onderkent dat de stijging van de brandstofprijzen voor werknemers een te zware belasting wordt. Daarom wordt de fiscale ruimte om onbelast reiskostenvergoeding te betalen met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van 19 naar 21 cent per kilometer. Helaas hebben de werknemers van het UWV daar alleen iets aan als de kilometervergoeding in de cao ook wordt verhoogd.

De Unie zal in de komende cao-onderhandelingen voorstellen om de kilometervergoeding voor het eigen vervoer te verhogen.

Spaarverlof

In de cao is afgesproken dat UWV aan medewerkers de mogelijkheid gaat bieden om te sparen voor langdurend verlof. UWV heeft een eerste voorstel gedaan om deze afspraak uit te werken. In het keuzeplan wordt een spaarverlofpotje aangemaakt waarin je je verlof kunt stallen. Het verlof dat je daar in plaatst verjaard niet. Je kunt in eerste instantie jaarlijks nog niet zoveel verlofuren sparen. Maar dit is ook een eerste stap, het spaarverlof kan bij volgende cao-onderhandelingen worden verbeterd.

Gratificatie

De UWV-cao kent een gratificatieregeling. Deze is opgenomen in artikel 5.8. Bij de cao-onderhandelingen is afgesproken dat partijen gaan onderzoeken hoe dit beloningsinstrument wordt ingezet door UWV. Over dit onderwerp zijn de meningen nogal verdeeld. Sommige medewerkers vinden dat een gratificatie niet past bij het UWV en willen dit afschaffen. Anderen vinden het belangrijk dat extra inzet kan worden beloond. Een werkgroep verzamelt gegevens over de toepassing van de regeling de afgelopen jaren en adviseert cao-partijen hoe in de toekomst het beste kan worden omgegaan met dit onderwerp.

Cao-symposium

Op donderdag 1 september organiseren de vakorganisaties en UWV een cao-symposium. Op deze dag zijn er twee online sessies waarin cao-partijen met de UWV-medewerkers in gesprek gaan over verschillende vraagstukken die relevant zijn voor de cao-onderhandelingen.

Vind jij het belangrijk om aan UWV en vakorganisaties te laten weten wat jij verwacht van de cao-onderhandelingen? Noteer dan 1 september 2022 in je agenda.

De sessies zijn respectievelijk om:

  • 10:30 – 11:45 uur
  • 13:30 – 14:45 uur

Meer informatie ontvang je de komende weken.

Ontvang jUWV-updates altijd gratis in je mailbox!

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via telefoonnummer: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Reacties op de voorstellen

Op woensdag 27 maart 2024 gaan we verder met de onderhandelingen met het UWV. We hebben veel reacties gekregen op…

Word gratis lid