De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: uitslag ledenraadpleging pensioen

28 september 2022
UWV cao De Unie

De Unie heeft de leden werkzaam bij UWV gevraagd om hun mening te geven over een belangrijk vraagstuk waar de stuurgroep Pensioentransitie zich mee bezighoudt. Deze vraag is of De Unie moet aangeven of wij de intentie hebben om de opgebouwde pensioenen in te varen in de nieuwe pensioenwetgeving.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Uitslag ledenraadpleging

Een groot aantal van de leden heeft zich over deze vraag uitgesproken. De grootste groep (44%) gaf aan dat het te vroeg is hier een besluit over te nemen omdat belangrijke informatie op dit moment nog ontbreekt. Daarna volgde de antwoordcategorie ja, 27% van de respondenten gaven dit antwoord. Een kleinere groep leden (17%) is van mening dat deze intentie niet moet worden afgegeven of zegt geen uitspraak te kunnen doen (10%). Het is duidelijk dat met deze uitslag De Unie geen definitieve uitspraak kan doen om de opgebouwde pensioenen in te varen. Dit heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, in de stuurgroepvergadering van 26 september gemeld.

Overleg stuurgroep 26 september 2022

De overige leden van de stuurgroep hebben de mening van de meerderheid van de Unieleden gevolgd. Partijen constateren dat er essentiële informatie ontbreekt en dat het nu niet verstandig is om definitieve besluiten met verstrekkende gevolgen te nemen. Maar er is wel een nadrukkelijke wens om gebruik te kunnen maken van de verruimde mogelijkheid om met terugwerkende kracht te indexeren over het jaar 2022. We hebben het dan over indexatie van de pensioenen van gepensioneerden met circa 2,6% en van de opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers met 1,7%. Partijen zoeken nu naar een oplossing om deze indexatie van 2022 (en mogelijk 2023) wel toe te kennen, zonder dat partijen zich definitief vastleggen op toekomstige stappen.

Standpunt De Unie

Op dit moment wordt er gewerkt aan een oplossing zoals hiervoor genoemd. Mijns inziens zou hiermee recht gedaan worden aan de uitspraak van de leden van De Unie.

Ik wil iedereen die heeft gestemd hiervoor van harte bedanken. Pensioen is een moeilijk, maar zeer belangrijk onderwerp. En voor veel leden was het niet makkelijk om zich een mening te vormen. Zij hebben hier veel tijd in moeten steken, dank voor de genomen moeite.

Contact

Heb je vragen over dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Webinar UWV onderhandelingsresultaat cao

Vandaag organiseert De Unie een webinar over het onderhandelingsresultaat cao UWV. In dit webinar wordt het behaalde onderhandelingsresultaat toegelicht door…

UWV: Reminder

Op de laatste dag van de cao onderhandelingen, op 25 april 2024, zijn vakorganisaties en UWV er helaas niet uitgekomen. …

Word gratis lid