De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Moeizaam cao-overleg UWV

15 februari 2021

In de afgelopen periode heeft De Unie heel veel reacties gekregen op onze vorige nieuwsbrief. Hierbij onze hartelijke dank daarvoor. De leden hebben heel duidelijk aangegeven dat het loonbod het grootste pijnpunt is. Naast dat ook de thuiswerkvergoeding onder de maat gevonden wordt. Je kunt hier de nieuwsbrief nog eens nalezen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Na deze kleine adempauze heeft er op 10 februari weer een overleg plaatsgevonden over de cao. Op veel thema’s moeten nog stappen worden gezet. UWV heeft zorgvuldig kennisgenomen van alle overwegingen en argumenten. Duidelijk is dat de standpunten nog te ver uit elkaar liggen om snel tot een akkoord te komen.

Loonsverhoging

Er zijn verschillen in standpunten en perspectief op de thema’s. Dit maakt de gesprekken over een nieuwe cao moeilijk. Het is lastig om afspraken te maken over een loonontwikkeling waaruit enerzijds voldoende waardering blijkt voor de inzet van de medewerkers en anderzijds past binnen de financiële middelen van UWV.

Studieafspraken

Op verschillende inhoudelijke thema’s is het van belang afspraken te maken voor de korte termijn voor de huidige (tijdelijke) situatie. Om voor de toekomstige structurele situatie goede afspraken te kunnen maken, wordt gewerkt aan concrete studieafspraken. Dit speelt onder andere op het nieuwe normaal, verlof en de verhouding vast-flex.

Vervolg

Het volgende overleg op 3 maart zal vooral in het teken staan van inhoudelijk overleg over de thema’s en afspraken daarover. Cao-partijen willen hiermee duidelijkheid scheppen over een route op verschillende dossiers. We blijven zoeken naar verbinding om te komen tot afspraken voor een nieuwe cao.

Blijf je mening geven via de DWU-pagina en aan ons. Jullie betekenen veel voor onze Nederlandse samenleving, daar hoort ook een goede cao bij.

Vragen?

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je mailen naar harma.pethke@unie.nl

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

UWV: Uitslag stemming cao

De stemming bij De Unie is afgerond. Veel leden hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De uitslag geeft een…

Word gratis lid