De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Pensioenregeling

16 juni 2022

Nieuw pensioenwet

Vanaf 1 januari 2023 wordt de nieuwe pensioenwet van kracht. Ten minste de wet ligt nu ter behandeling in de Tweede Kamer. Omdat de wetswijziging ingrijpend is zijn cao-partijen zich wel aan het voorbereiden.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wet Toekomst Pensioen

Wat schrijft de nieuwe pensioenwet voor? De wet schrijft pensioenfondsen voor om de regeling om te zetten naar een beschikbare premieregeling. Dit is een regeling waarin niet een bepaalde pensioenopbouw wordt toegezegd, maar waarin een pensioenpremie wordt afgesproken. De wet kent een overgangsregeling tot 1 januari 2027. We hebben dus tijd om de verandering van de pensioenregeling zorgvuldig te bespreken.

Huidige pensioenregeling

Op dit moment heeft UWV een CDC-pensioenregeling die bij het pensioenfonds UWV wordt opgebouwd. In de regeling is afgesproken hoeveel premie de werkgever maximaal bijdraagt en hoeveel premie de medewerker bijdraagt. Op basis van de ontvangen premie doet het pensioenfonds een toezegging over de opbouw van jouw pensioen. In deze regeling worden veel risico’s collectief door het pensioenfonds gedragen, maar dit is niet gratis. De zekerheid die het pensioenfonds biedt, betekent dat een grote buffer moet worden aangeboden.

Nieuwe pensioenregeling

De nieuwe pensioenregeling moet een beschikbare premieregeling zijn, tenminste als we pensioen willen blijven opbouwen bij het pensioenfonds. Het alternatief is om te kiezen voor een verzekerde regeling bij een verzekeraar.

Projectplanning

Een nieuwe pensioenregeling ontwerpen en de overgang van oud naar nieuw zorgvuldig begeleiden is een heel project. Vakorganisaties en UWV hebben een meerjarig plan opgesteld. De stuurgroep komt elke maand bij elkaar. De stuurgroep geeft opdrachten aan een deskundige werkgroep. Leden kunnen deelnemen in een klankbordgroep. De klankbordgroep helpt ons om de besluiten goed uit te leggen aan de medewerkers van UWV. We streven ernaar om op 1 januari 2026 de nieuwe pensioenregeling van start te laten gaan.

Eerste stap

In de projectplanning is opgenomen dat cao-partijen in september 2022 al twee belangrijke besluiten nemen.

 1. De keuze tussen de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling.
 2. De keuze tussen wel of niet invaren.

De Unie wil deze keuze graag samen met de leden maken. Daarom zul je de komende tijd vaker informatie over de pensioenregeling krijgen. We hebben met UWV een communicatieplan afgesproken. Een onderdeel van het communicatieplan is een enquête die binnenkort zal worden uitgezet. Met deze enquête peilt UWV de mening van de medewerkers.

Solidaire of flexibele premieregeling

De flexibele premieregeling lijkt sterk op de individuele premieregeling die nu ook al bestaat. De solidaire premieregeling is een nieuwe contractsvorm. In deze vorm wordt geprobeerd aan te sluiten bij de huidige praktijk van pensioenfondsen.

Solidaire premieregeling

 1. Het pensioenfonds belegt voor alle deelnemers gezamenlijk. Het risico dat daarbij genomen wordt hangt af van de gemiddelde risicohouding per leeftijdsgroep.
 2. Er is één pensioenvermogen zowel tijdens de fase van kapitaalopbouw als tijdens de fase waarin je pensioen wordt uitgekeerd.
 3. Je hebt geen keuze om af te wijken van het beleggingsprofiel van het fonds.
 4. Het fonds vormt een reserve waarmee tegenvallers worden opgevangen. Meevallers worden gebruikt om de reserve op peil te houden.
 5. Solidariteit tussen alle deelnemers (actieven, gepensioneerden en slapers).
 6. Het fonds is verplicht een solidariteitsreserve aan te houden.
 7. Je pensioenuitkering beweegt mee met de prestaties van het fonds, dit kan positief en negatief uitwerken.
 8. Je pensioenuitkering wordt beheerd en uitgekeerd door hetzelfde fonds als waar jij je pensioenkapitaal hebt opgebouwd.

Flexibele premieregeling

 1. Je bouwt een eigen pensioenkapitaal op.
 2. De fase waarin je kapitaal opbouwt is gescheiden van de fase waarin je pensioenuitkering ontvangt.
 3. Je hebt de keuze uit verschillende beleggingsprofielen om te kunnen kiezen voor meer of minder beleggingsrisico. Maak je geen keuze dan geldt voor jou de standaard die past bij jouw leeftijdsgroep.
 4. Mee- of tegenvallers als gevolg van de beleggingen hebben gevolgen voor jouw persoonlijke pensioenkapitaal. De resultaten kunnen wel over meer jaren worden uitgespreid.
 5. Zolang je kapitaal voor je pensioen opbouwt deel je geen beleggingsrisico’s met gepensioneerden. Als je met pensioen bent kun je mee- en tegenvallers gaan delen met andere gepensioneerden.
 6. Het is mogelijk om een deel van de beleggingsrisico’s samen met andere deelnemers te delen.
 7. Als je met pensioen gaat kun je kiezen of je je kapitaal aanwend om een vast pensioenuitkering in te kopen of een variabele pensioenuitkering.
 8. Als je kiest voor een vaste pensioenuitkering dan kun je zelf de uitvoerder kiezen.

Invaren

Invaren is een complexe discussie. Hierover meer in het volgende pensioenbericht van De Unie.

Agenda

 • 17 juni 2022                       fitfestival
 • 21 juni 2022                       open overleg
 • 11 juli 2022                        stuurgroep pensioen
 • 31 augustus 2022              open overleg
 • 1 september 2022             cao-symposium

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of app mij op telefoonnummer: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Uitslag stemming cao

De stemming bij De Unie is afgerond. Veel leden hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De uitslag geeft een…

Word gratis lid